Overheid ruimt senioren

Maandag 15 Oktober 2007 in categorie Amsterdam Centraal

Regering en gemeentelijke overheden zijn effectief bezig met het ruimen van senioren. U merkt, ik zet de zaak meteen eventjes grof op scherp, want daar is aanleiding toe.
Sinds begin dit jaar is de thuiszorg aan ouderen door de landelijke overheid overgedragen aan de gemeenten. Die gemeenten besteden de thuiszorg openbaar aan in het kader van de alom geprezen marktwerking. Daarbij zou niet alleen moeten worden geselecteerd op kostprijs, maar ook op geboden kwaliteit. Het element kwaliteit blijft zo te zien slechts theorie.
Er woedt een concurrentieslag tussen de thuiszorginstellingen. Wie niet goedkoop genoeg is ziet de klus aan z'n neus voorbij gaan. Resultaat: faillissementen, massa-ontslagen en lager gekwalificeerde en dus goedkopere hulpverleners. Daarnaast ook juist weer personeelstekorten, want wie wil er werken in een sector die in chaos verkeert? Steeds meer thuiszorginstellingen willen fuseren om het hoofd boven water te kunnen houden. Eveneens geen gewenste ontwikkeling, want dit leidt tot grote, logge organisaties met onvermijdelijk toenemende bureaucratie. Amsterdam Thuiszorg en Coraan hebben al laten weten dat ze begin volgend jaar bestuurlijk willen samengaan.

Poolse schoonmaakster
Ook worden er constructies verzonnen die vragen oproepen. Zo werft Amsterdam Thuiszorg op haar website freelance alfahulpen. De alfahulp komt niet in dienst van Amsterdam Thuiszorg, sluit zelf een overeenkomst met de cliënt en is zelf verantwoordelijk. Dit alles voor een schamele ¤12,50 inclusief vakantiegeld. Als Poolse schoonmaakster kun je tegenwoordig meer verdienen.
Is dit om de hulp op een koopje te kunnen doen? Een methode om personeel ook weer makkelijk aan de kant te kunnen zetten? Of ben ik hier te achterdochtig en coördineert de thuiszorg slechts de hulp voor mensen met een persoonsgebonden budget? Ik verneem het graag.

Duidelijke teruggang
De thuiszorg is bedoeld om senioren langer thuis te kunnen laten wonen. Dat is ook in het belang van de overheid en de belastingbetaler, want een verpleeghuis is duurder. Directeur Tange van Amsterdam Thuiszorg waarschuwde begin deze maand in de Volkskrant dat de thuiszorg op instorten staat. Poetshulp komt in de plaats van zorghulp. Met andere woorden: hoger gekwalificeerd personeel wordt vervangen door laag gekwalificeerd personeel, met als gevolg een duidelijke teruggang in zorgkwaliteit. Medewerkers die alleen het huishouden doen zijn namelijk niet opgeleid om eventuele medische of sociale problemen te signaleren, of een verandering in de zorgbehoefte van de cliënten.

Zwaktebod
Begin dit jaar schrapte Amsterdam Thuiszorg tachtig banen. De cliënt hoefde daar volgens zeggen niets van te merken, want de banen zouden uitsluitend verdwijnen bij de afdelingen planning, intake en praktijkopleiding.
Inmiddels valt in de praktijk waar te nemen dat de planning slecht functioneert en daar hebben de cliënten wel degelijk heel veel last van. Zorgverleners die te laat of helemaal niet komen opdagen. Elke dag komen er weer andere mensen aan de deur die telkens opnieuw uitgelegd moeten krijgen waar alles staat en hoe alles functioneert in het huishouden van de cliënt. Wijkteams die van elkaar taken moeten overnemen. De hulpverleners moeten zich voortdurend beroepen op 'gebrek aan personeel'.
Een behoorlijk zwaktebod van organisaties die pretenderen professioneel in de markt te kunnen opereren.

Sterfhuis
In de dagelijkse werkelijkheid blijft de thuiszorg aan senioren niet overeind zonder deskundige inzet van wijkverpleegsters en een hoop aanvullende hulp van familie. Wanneer die laatste niet beschikbaar is wordt de toestand al snel onhoudbaar en verdwijnen de senioren in de sterfhuisconstructie van het verpleeghuis. En dat komt dus feitelijk neer op het ruimen van senioren, die met een goede en professionele thuiszorg nog best een tijdje mee hadden gekund.

Tags: