Thuiszorgspot SP geeft realistisch beeld

Dinsdag 05 Februari 2008 in categorie Schandelijke taferelen

Een aantal fracties in de Tweede Kamer windt zich op over het Thuiszorg-spotje van de SP. Daarin kleedt een bejaarde vrouw zich helemaal uit. De SP stelt daarmee de verloedering van de thuiszorg aan de kaak, waardoor ouderen elke dag weer worden geconfronteerd met andere verzorgers.
Kamerlid Jan de Vries (CDA) noemt het in de Volkskrant 'misleidende reclame'. ‘Dit is een politieke partij onwaardig. Het is ook beledigend voor de mensen die in de thuiszorg werken. Ik vind het ongepast om op deze manier angstgevoelens bij ouderen aan te wakkeren,’ roept hij verontwaardigd in de krant.

Dan zal ik meneer De Vries toch eventjes bijpraten. Allereerst is dit spotje niet tegen de thuiszorg gericht, maar tegen hém en zijn collega-kamerleden die dit allemaal hebben laten gebeuren.
Ten tweede is er geen woord gelogen van wat er in het spotje wordt gezegd. Het geeft een realistisch beeld van de situatie.


Mijn eigen hoogbejaarde ouders worden eveneens geconfronteerd met telkens andere verzorgers. Ik heb daar al menigmaal over geklaagd, omdat het veel onrust en stress geeft. Bovendien is het onveilig, want het is niet denkbeeldig dat ze onder deze omstandigheden eens een keer de verkeerde types binnenlaten. Ook loopt de deskundigheid steeds verder terug. Alleen dank zij de expertise van de wijkverpleging, die waar nodig corrigerend optreedt, blijft alles nog enigszins in het juiste spoor.

Kamerleden als Jan de Vries en ook Anouchka van Miltenburg (VVD) die 'zich niet herkennen in dit beeld van de thuiszorg', moeten dan maar eens een weekje hun licht komen opsteken in Amsterdam en waarschijnlijk ook andere grote steden. Voor een uitgebreidere schets van het werkelijke 'beeld' van de Amsterdamse thuiszorg verwijs ik ze graag naar mijn artikel op Amsterdam Centraal dat ik enige tijd geleden schreef.

Want een dergelijke ontkenning van de realiteit is natuurlijk een politieke partij als het CDA onwaardig.

Zie ook:
Amsterdam Centraal: Zorgen om de thuiszorg
SP: Meldpunt Thuiszorg

Tags: