Controleer uw WOZ beschikking

Geschreven voor Amsterdam Centraal

Dinsdag 18 Februari 2014 in categorie Amsterdam Centraal

Het is weer de blije tijd waarin de gemeente u een WOZ-beschikking toestuurt. Tenminste, wanneer u een eigen woning bezit. In de beschikking staat wat de gemeentelijke belastingdienst uw woning waard vindt. Daarop worden behalve de OZB (onroerende zaak belasting) allerlei andere heffingen gebaseerd. Het is daarom belangrijk om te kijken of alles wel klopt. Als dat niet zo is, moet u zeker bezwaar aantekenen. Dat kan u in de loop der jaren aardig wat geld schelen.

Nadeel is dat de woningwaardering door de gemeenten een nogal schimmige procedure is waar de woningeigenaar weinig houvast aan heeft. Met de onderbouwing kun je alle kanten uit. De woning wordt vergeleken met een paar andere woningen in de buurt, maar daar mag je tóch geen conclusies uit trekken, want de belastingdienst baseert zich volgens de toelichting ook nog op allerlei mystieke computeralgoritmen. Volslagen onnavolgbaar voor de burger, handig voor de belastingdienst.

Slechts drie procent van de huiseigenaren maakt bezwaar tegen de WOZ-beschikking.

U heeft in de krant gelezen dat de huizenprijzen het afgelopen jaar sterk gedaald zijn. Toch is de WOZ-waarde van uw huis weer verhoogd. Denk maar niet dat u gelijk krijgt als u bezwaar aantekent, want nee, die daling gold niet voor uw gemeente. En indien wél, dan gold hij niet voor uw buurt. Of uw straat. En zo trekt u altijd aan het kortste eind.

Fouten
Het meeste winst valt er voor u dan ook te behalen als er aantoonbare fouten zijn gemaakt bij de waardebepaling. En die kans is niet zo klein als u misschien denkt. De taxateurs gaan heus niet van deur tot deur om alle woningen individueel na te meten. Het zijn doorgaans algemene scans, gebaseerd op kadastrale gegevens, gegevens van makelaars, luchtfoto's en vergunningsverleningen (bijvoorbeeld: dakkapel). De afgelopen jaren heb ik zelf met succes bezwaar kunnen maken tegen allerlei verschillende fouten en daarmee aardig wat geld bespaard.

Verschil
Fouten die ik opmerkte (bij verschillende woningen): het bouwjaar van een woning klopte niet. De woning stond 25 jaar jonger geregistreerd dan hij was. Scheelde meer dan tienduizend euro in waarde. Bij een andere woning stond er nog een dakkapel in de boeken die allang vervangen was door een dakopbouw. Scheelde vierduizend euro in waarde. In een straat staan rijtjeshuizen. De huizen aan de ene kant van de straat zijn aanzienlijk groter dan de woningen aan de andere kant van de straat (7 in plaats van 5 kamers). Ze staan er al sinds 1987, maar de belastingdienst was dit verschil nog niet opgevallen. Maar de kleinere woningen worden er wél mee vergeleken.

Bezwaar
Wanneer ik op mijn eentje al zoveel fouten aantref, is de veronderstelling gerechtvaardigd dat er over het algemeen vrij veel gegevens domweg fout zijn. Controleer dus uw beschikking.
Behalve wanneer uw van plan bent uw huis te verkopen, bent u gebaat bij een zo laag mogelijke waardebepaling van uw huis.
Slechts drie procent van de huiseigenaren maakt bezwaar tegen de WOZ-beschikking. Dat percentage zou veel hoger moeten worden, want veel gemeenten (waaronder Amsterdam) hebben hun zaakjes helemaal niet zo goed op orde als ze willen doen geloven.

Tags: