Een waarschuwing uit België!

Maandag 05 Maart 2007 in categorie Paranoia

Dat zaadje van zaterdag leidde tot een vermanend emailtje van een Belgische meneer. Hij voorspelde dat wij zonder Geert Wilders in Europa binnen tien jaar allemaal drie maal daags naar het oosten zouden liggen te bidden. Dat moet overigens vijf keer zijn, maar goed, ik ga hier niet zeuren over kleinigheden. Met onze kont omhoog, voegde de bezorgde Belg er nog beeldend aan toe.
U bent dus gewaarschuwd! Zonder Geert Wilders heeft straks de Taliban het hier voor het zeggen! Dan lopen al onze vrouwen in boerka's. Tot Rita Verdonk toe! Wat overigens niet per se een nadeel hoeft te zijn. Wij moeten Geert Wilders dus prijzen in plaats van verguizen. Dat maak ik althans op uit de berichten uit België.

Wacht eens, weet u wat ik ga doen? Ik ga voor de zekerheid ergens een tweede nationaliteit aanvragen! Zo'n dubbel paspoort kan altijd van pas komen ingeval de Turken weer voor Wenen staan! Of de Moren opnieuw bij Poitiers! Dan kun je tenminste weg van hier! Laatst hebben we nog kunnen vernemen hoeveel vergeefse moeite Otto Frank destijds heeft moeten doen om een visum voor Amerika te krijgen. Een dubbele nationaliteit zou dus juist verplicht moeten zijn! Maar dáár is Geert Wilders dan weer tégen!

Dat vertrouw ik niks. Hoe kan Wilders er nou op tegen zijn dat we onze voorzorgsmaatregelen nemen tegen het vanuit België voorspelde Talibanbewind? Dat is verdacht! Volgens mij is die Partij voor de Vrijheid gewoon een vijfde colonne van Al Qaida en speelt Geert Wilders onder één hoedje met Bin Laden! Dan liggen wij straks met onze kont omhoog vijf keer per dag richting Mekka te bidden! Allemaal door die Wilders! Waar ligt de loyaliteit van die man eigenlijk? In Islamabad? In Kaboel?
Als we verstandig zijn sluiten we hem preventief op. In een TBS-kliniek of zo... Dat is veilig, want daar mag hij van zichzelf natuurlijk nooit meer uit.

Het benepen wereldbeeld staat momenteel op vijftien zetels.

Tags: