Polarisatie in de praktijk

Maandag 31 Maart 2008 in categorie Opinie

Er wordt wel eens gesteld dat wij in Nederland geen debatcultuur hebben. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, waar in het onderwijs aan de kunst van het debatteren nadrukkelijk aandacht wordt besteed. En dat is te merken. Sommige discussies op de Nederlandse internetfora zijn van een dermate bedroevend niveau, dat ze een regelrechte verspilling zijn van de vrijheid van meningsuiting.
Zo bracht mijn vorige stuk over de verdraaide feiten in Fitna op diverse weblogs de gemoederen in beweging. Opvallend daarbij was dat de (vermoedelijke) Wilders-adepten bij gebrek aan solide argumenten al snel hun toevlucht namen tot de gebruikelijke dooddoeners en kleinerende bewoordingen, vooral natuurlijk aan mijn adres. In hun angst voor het islamitisch geweld scharen ze zich onvoorwaardelijke achter Wilders, als moslims achter hun profeet.

Ondertussen gaan ze geheel voorbij aan het werkelijke punt dat in het stuk van gisteren nu eigenlijk wordt gemaakt. In hun bangelijke agitatie merken ze het waarschijnlijk niet eens op. Het enige wat ik deed was de ene vertaling naast de andere leggen en concluderen dat er sprake was van selectief, onjuist en onvolledige gebruik van citaten uit de Koran door Wilders. En dus van misleiding. Daar moet ik, net als elke andere burger die de democratische rechtsstaat aan het hart ligt, alert en kritisch op zijn.
Fitna was alleen een aanleiding, een illustratie
Het stuk was ook geen 'relativering' (dat woord wordt in Wilderskringen tegenwoordig graag gebruikt) van gewelddadige teksten in de Koran. Wél werd ingegaan op het mechanisme en de functie van dergelijke gewelddadige teksten in religieuze geschriften. Daarin doen de Koran, de Thora en de Bijbel niet voor elkaar onder. Dat is geen relativering, maar een vaststelling.
In het artikel was al helemaal geen sprake van verdediging van de Islam, noch een begripsvolle benadering van gewelddadige teksten. Integendeel, ik heb niets met religie, juist vanwege bevoogdende, ophitsende, hysterische en onderdrukkende manier waarop de wereldgodsdiensten in hun extreemste vorm worden gepraktiseerd.
Fitna was dus bijna alleen maar een aanleiding, een casus ter illustratie van de manier waarop de polarisatie in Nederland momenteel plaatsvindt.

Tunnelvisie

Geert Wilders afficheert zich als een fanatiek voorvechter van onze veiligheid en onze democratische vrijheden. Hij claimt met zoveel woorden dat hij de enige is die hier voldoende aandacht voor heeft. Als bijna een Bijbelse onheilsprofeet waarschuwt hij het volk voor de dreiging uit het oosten en verklaart zijn critici voor ziende blind en horende doof. Hij durft tenminste te zeggen waar het op staat, de dingen bij de naam te noemen. Elke nuancering is taboe.

Toch lijkt het me in dit verband verstandig om eens wat afstand te nemen van een dergelijke Westerse tunnelvisie. Want het extremisme uit Islamitische hoek komt natuurlijk ergens vandaan. Extremisten krijgen doorgaans geen klankbord als er geen voedingsbodem is. Vanuit het perspectief van de burgers in vele Islamitische landen produceert ook het Westen een niet aflatende stroom van geweld en terreur. Met de beelden van Westers geweld in Irak, Afghanistan, Libanon of Gaza zijn met gemak tientallen filmpjes te maken. Die bestaan dan ook. Daarbij vergeleken is de huisvlijt van Wilders een slaapverwekkende diavoorstelling over de West-Friese flora.

Geen relativering

Laat ik er vooral uitdrukkelijk bij zeggen: het bovenstaande is geen relativering, geen rechtvaardiging en geen excuus. Anders krijg ik dáár weer allerlei larmoyant gezeur over. Terreur tegen onschuldige burgers is het meest verwerpelijke dat er bestaat, van welke kant die ook komt. We zijn terecht uiterst geschokt en verontwaardigd over de weerzinwekkende manier waarop onze eigen Theo van Gogh de keel is afgesneden en met hem nog vele andere onschuldige gijzelaars in Islamitische conflictgebieden. Ondertussen voorziet het 'beschaafde' Westen deze misdadigers van meer dan voldoende aanleidingen om daar fanatiek mee door te gaan: Guantanamo Bay, geheime martelkamers in het Oostblok of Abu Graib.

Het zou dus goed zijn voor onze eigen veiligheid en de zo gekoesterde vrijheid als we durven erkennen dat het Westen ook bepaald geen schone handen heeft. Daar maken Islamitische en andere extremisten maar al te graag misbruik van, om onder die handige gemeenschappelijke noemer van de Islam hun eigen agenda door te drukken.
De onverbeterlijke Wilders-fan zal ik hier natuurlijk niet mee overtuigen, maar goed, we blijven optimistisch. De tijd heelt soms alle wanen.

Tags: