De verliezer in het casino

Dinsdag 12 Augustus 2003 in categorie Politiek & Maatschappij

De Volkskrant meldde maandag in een beknopt bericht op de voorpagina dat ambtenaren die in de WAO zitten met onmiddellijke ingang geen pensioen meer zullen opbouwen. Alweer zo'n sympathieke maatregel van het kabinet in zomertijd. Maar ook de vakbond FNV is ermee akkoord gegaan, want deze ingreep schijnt absoluut nodig te zijn.

De beheerder van de pensioengelden van ambtenaren en semi-ambtenaren (bijv. onderwijspersoneel) is het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Dit fonds heeft ten tijde van de beurshype net als andere pensioenfondsen enthousiast belegd op de aandelenmarkt. Door de instorting van de aandelenkoersen verloor het ABP sinds 2000 dertig miljard euro en daardoor zitten ze nu een beetje krap bij kas. Het gevaar dreigt dat zij in de toekomst de pensioenen niet meer kunnen betalen. En dan is het altijd handig wanneer je het oude vertrouwde stelletje wao-ers bij de hand hebt die je te grazen kunt nemen.

De pensioenpremie voor ambtenaren in de WAO werd tot dusver betaald door het ABP zelf, in feite dus door de alle pensioenverzekerden die bij dit fonds zijn aangesloten. Een geheel arbeidsongeschikte WAO-er heeft namelijk geen baas meer die dat voor hem kan doen. Dit is een gebruikelijke toepassing van het solidariteitsprincipe.
Maar vanaf heden is het dus afgelopen met die solidariteit, er worden geen pensioenpremies meer voor de WAO-ers betaald. Want het ABP heeft z'n geld verbrast in het beurs-casino.
Vreemd genoeg is, op moment van schrijven, zowel op de site van het ABP als op de site van de FNV in de sectie 'Nieuws' nog helemaal niets te vinden over de nieuwe maatregel. Ach, ze merken het wel als ze 65 zijn, nietwaar? Dan is het vroeg genoeg...

U begrijpt: in menig huisgezin zit de stemming er weer lekker in, net als bij het afschaffen van de WW-vervolguitkering, waarover ik zaterdag schreef. Men voelt zich echt ten volle gewaardeerd en beloond voor dikwijls jaren van stressvolle inspanning ten dienste van de overheid en ons land.
Je zult bijvoorbeeld maar onderwijzer (geweest) zijn en geheel of gedeeltelijk in de WAO zijn beland. De afgelopen decennia is er flink bezuinigd op het onderwijs, met als gevolg een enorme werkdruk. Onderwijzers hebben ook nog eens een groot verantwoordelijkheidsgevoel, waardoor zij langer aan het werk blijven, terwijl ze in feite ziek zijn.
Doordat de aandacht bij het onderwijs door allerlei veranderingen en fusies voornamelijk uitging naar de financiën is er van verzuimbegeleiding en reïntegratiebeleid weinig terecht gekomen. Waar bij ander overheidspersoneel de kans op herstel zo'n 7,5 procent is, is die bij onderwijspersoneel slechts rond de 4,5 procent.
Ik durf best de stelling aan dat de overheid door straffe bezuinigingsmaatregelen in het verleden zèlf in niet onbelangrijke mate heeft bijgedragen aan de WAO-instroom onder haar personeel. Het lijkt me dan altijd fijn om als zieke ex-werknemer te merken hoe dankbaar je voormalige werkgever met je omspringt.

O ja, en dan nog even dit: topmanagers van grote instellingen krijgen altijd riant betaald omdat zij zo'n grote verantwoordelijkheid dragen. Betekent dit nu ook dat de man die bij het ABP verantwoordelijk is voor de beleggingen, te weten directeur Vermogensbeheer Prof. dr. Jean Frijns, nu als boetedoening tevens zijn eigen pensioenopbouw stopzet? Z'n salaris inlevert? Waarschijnlijk niet. Hij heeft volgens RTLZ vorig jaar net tien procent verhoging getoucheerd. Verantwoordelijkheid is altijd een leeg begrip op het niveau waar het 't meeste inhoud zou moeten hebben.

En doe die Grijns van je gezicht!

Tags: