Gemeenteraadsverkiezing: Lijst 23 - De BIP

Geschreven voor Amsterdam Centraal

Zaterdag 15 Maart 2014 in categorie Amsterdam Centraal, Politiek & Maatschappij

De BIP -oftewel de Basis Inkomen Partij- doet niet alleen mee in Amsterdam, maar ook in Utrecht, Bergen en Deventer. De naam (althans de afkorting) is marketingtechnisch niet sterk. Hij nodigt uit tot flauwe versprekingen en vervolgens hoort niemand nog wat je eigenlijk te melden hebt.

Maar goed, die verleiding zal ik weerstaan. Het gaat tenslotte om de inhoud, zoals onze gristelijke voorman Balkenende (wie kent hem nog?) ons altijd voorhield.

De BIP wil, zoals de naam al doet vermoeden, voor elke burger een basisinkomen: 'Het basisinkomen is een onvoorwaardelijk recht waardoor ieder in vrijheid kan werken, ondernemen en zonder onnodige stress kan genieten van het leven.'

Daarmee neemt de partij radicaal stelling tegen het oud-Hollands Calvinistisch principe van 'in het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen'. 
Dat wordt nog een hele kluif om tegen díe stroom in te roeien.

ZZP'ers gaan gouden tijden tegemoet!

De BIP is 'radicaal sociaal' en komt op voor de mensen in een financieel zwakke positie. Men is tegen de gedwongen tewerkstelling van uitkeringsgerechtigden, vóór de terugkeer van het coöperatieve principe van het ziekenfonds, Nederland moet de Eurozone verlaten en de gulden moet terug.

AOW kan vervallen
De milieuparagraaf is ietwat magertjes en komt erop neer dat het milieu niet langer ondergeschikt mag zijn aan de economie.
 Al het onderwijs moet gratis toegankelijk zijn voor elke burger.
De openbare nutsvoorzieningen moeten in handen komen van coöperaties, zonder winstoogmerk. Weg met de privatisering dus.
Het mooie van het levenslange basisinkomen is, dat de AOW kan vervallen.

De hoogte van het basisinkomen moet minimaal drie maal zo groot zijn als de maximale huur. Het voert hier te ver om de redenering daarachter uiteen te zetten, maar op de website staat de uitleg. Hoe het moet met de mensen die een koopwoning hebben wordt mij zo snel niet duidelijk.

Alweer die ZZP'er
Ook de BIP draagt de ZZP'er weer een warm hart toe. Ik zeg 'weer', omdat er bijna geen partij is die niet bezorgd is over het lot van de ZZP'er. De ZZP'ers in dit land gaan dus gouden tijden tegemoet!

Op Amsterdams niveau roept de BIP: geen kostbare prestigeprojecten meer, gratis ruimte voor kunstenaars en voedselbank, gratis museumtoegang, geen gedwongen huisuitzettingen, weg met het boekhoudkundig gerommel in de Amsterdamse jaarcijfers en een extra bedrag per maand voor de laagste inkomens. Openbaar groen moet worden omgezet in moestuinen.

Kieslijst
Goed, dan nu de kieslijst. Bovenaan staat meneer Ron Smit. Hij is voormalig ICT'er en volslagen onbekend. Geen stemmentrekker dus. De BIP onderscheidt zich alleen van andere partijen met het idee van het basisinkomen. Maar zoiets moet landelijk moet worden doorgevoerd. Het is zinloos om daarover in de gemeenteraad te beginnen. Wat overblijft zijn wat activistische puntjes die we over het algemeen ook wel terugvinden bij andere partijen op de uiterste linkerflank.

Gemiste speerpunten
Ik mis de echte Amsterdamse speerpunten als veiligheid, verkeer, jeugdwerkloosheid, bestrijding taalachterstanden, de richting van de Amsterdamse economie en visionaire gedachten over het groeiend toerisme.
Mijn conclusie: geen partij waar je veel aan hebt, zelfs niet als bijstandsgerechtigde. Maar goed, in het onwaarschijnlijke geval dat meneer Smit in de raad wordt gekozen heeft hij toch weer vier jaar een basisinkomen...

Tags: