De kat en de chip

Geschreven voor Amsterdam Centraal

Woensdag 12 September 2012 in categorie Milieu, flora, fauna, Amsterdam Centraal

Het volgende bericht in de media (AT5, Parool) wekte mijn ergernis.

Bron: Parool

Vooral die laatste zin duldt geen tegenspraak: 'Het blijkt dat een chipplicht alleen kan worden ingesteld als de volksgezondheid in gevaar komt.'

Het element van onvermijdelijkheid in deze bewering doet vermoeden dat het hier gaat om een natuurverschijnsel waarop wij simpele mensen uiteraard geen enkele invloed hebben.
Zoals in: 'De Elfstedentocht kan alleen worden verreden wanneer er ijs ligt'.

Bij hondenbaasjes valt geld te halen

Het zal wel ergens in een dierenwetje staan, maar niets weerhoudt ons om dat wetje te veranderen. Hooguit een kamermeerderheid die vindt dat je loslopende katten gewoon ongenadig mag steriliseren, maar niet mag chippen.

Honden moeten daarentegen wél gechipt zijn. Logisch, want daar valt geld te halen bij de baasjes in de vorm van hondenbelasting. Volksgezondheid speelt daarbij geen enkele rol.

Hopelijk laat de Partij voor de Dieren het hier niet bij zitten. Want als zelfs de mens niet ontkomt aan de identificatieplicht, zie ik niet in waarom katten onbekommerd door onze buurten mogen banjeren. Een klacht bij de Commissie Gelijke Behandeling lijkt mij hier minstens op z'n plaats.

Tags: