Wij zijn allemaal honden

Dinsdag 08 April 2008 in categorie Criminaliteit en recht

1996 Een kamerlid schreeuwt op een demonstratie dat hij de multiculturele samenleving zal afschaffen zodra zijn partij aan de macht komt. De rechter veroordeelt hem in 1997 tot twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 7500 gulden. Later stapt hij naar het Europese Hof, maar hij gaat voortijdig de pijp uit. Naar verwachting zou hij in het gelijk zijn gesteld, omdat andere politici dergelijk uitspraken ook hadden gedaan en niet waren vervolgd.

1998 Een kamerlid noemt homoseksuelen net zo erg als dieven. Hij wordt hiervoor veroordeeld, maar krijgt in hoger beroep vrijgespraak. De Hoge Raad bevestigt later dit vonnis. Het kamerlid heeft de (op zichzelf beledigende) uitlatingen gedaan om zijn geloof uiteen te zetten en moeten daarom in die context worden gezien, aldus de Hoge Raad.

2002 Een imam noemt homoseksualiteit 'een ziekte' en kwalificeert Europeanen als 'lager dan varkens'. De rechtbank spreekt hem vrij omdat hij deze uitlatingen baseert op zijn geloof. Vrijheid van godsdienst, nietwaar?

Uitlatingen provocerend

2008 Een federatie van religieuze groeperingen daagt een kamerlid in kort geding voor de rechter omdat hij hun godsdienst fascistisch heeft genoemd, hun heilige boek heeft vergeleken met Mein Kampf en hun grote voorganger als barbaar heeft gekwalificeerd. De rechter wijst de eis af, want een kamerlid moet zijn standpunten naar voren kunnen brengen. De uitlatingen zijn weliswaar provocerend, maar het recht op vrijheid van meningsuiting van het kamerlid geeft de doorslag.

Een voorzitter van een moskee in Amsterdam betitelt tijdens het bezoek van een school de ongelovige mensen als 'honden'. De wethouder en loco-burgemeester van de stad neemt deze zaak hoog op en eist opheldering.

De voorzitter hoeft zich nergens zorgen over te maken. Hij heeft het recht, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst aan zijn kant. In het tolerante Nederland mag je extreem intolerante dingen zeggen.
Gelovig of niet, wij zijn allemaal honden.


Rolverdeling, in volgorde van opkomst:
Hans Janmaat, Leen van Dijke, Khalil El-Moumni, Geert Wilders, de voorzitter van de El Mouahidine moskee.

Tags: