Situatie Hallenterrein is bestuurlijke wanprestatie

Geschreven voor Amsterdam Centraal

Dinsdag 21 Juni 2011 in categorie Amsterdam Centraal

Amsterdam, Stadsdeel West - Ik zwerf nog wel eens door Oud-West en dan kom ik regelmatig langs het Hallen-terrein. Ook gisteren weer.

Dit gebied is inmiddels ten prooi gevallen aan totale verpaupering. Een situatie die je verwacht aan te treffen in Nairobi of zoiets, maar niet in een moderne stad met pretenties. En deze situatie bestaat nu al jaren, we schreven er al twee keer eerder over (hier en hier).

In de afgelopen periode heb ik op enige afstand de nodige plannen voorbij zien komen: het uitgaanscentrum van Harry de Winter, een nieuw stadsdeelkantoor, woningen, woontorens en een hoop ruzie met de buurtbewoners die al die plannen terecht dikwijls een maatje te groot vonden voor hun wijk.

Men heeft het tot dusver veel te hoog in de bol gehad

De voormalige remise schijnt op de monumentenlijst te staan, maar verkeert in deplorabele staat.
Een deel van het terrein is al jaren geleden 'bouwrijp' gemaakt, een pomp zorgt er geduldig voor dat de boel niet onder water loopt, maar er gebeurt helemaal niets mee. Bewoners aan de overkant van de Bilderdijkkade zitten al jaren tegen bouwhekken en roestige damwanden aan te staren. De situatie rond het Hallenterrein valt te kwalificeren als regelrechte bestuurlijke wanprestatie. Het is een schande om een buurt er jarenlang op die manier bij te laten liggen.

Welke stadsdeelwethouder heeft nu eens de politieke moed om hier een paar knopen door te hakken? Dat er op korte termijn in de sfeer van woningen iets van de grond komt kunnen we wel vergeten. Gooi er maar een berg aarde op en maak er een mooi wijkplantsoen van, dat geeft tijd tot verstandig nadenken over de verdere toekomst.

De buurt kan best wat extra groen gebruiken, want dat stukje gras op het Bellamyplein houdt ook niet over.
Of doe de jeugd een lol met een speeltuin.
Doe een (op z'n minst voorlopige) restauratie aan de voormalige tramremise.
Vergeet vooralsnog die woningen (waarschijnlijk alleen voor yuppen betaalbaar), ondergrondse parkeergarages, woontorens, winkels, multifunctionele centra en weet ik al niet meer voor megalomane plannen, daar is de komende jaren toch geen geld voor.

Men heeft het tot dusver allemaal veel te hoog in de bol gehad, het mag veel simpeler, bescheidener.
Durf eens iets! Want tot dusver is het Hallengebied een schrijnende illustratie van de incompetentie van een stadsdeelbestuur.

Een korte diashow van het Hallenterrein:

Tags: