Beruchte bijeenkomsten

Zondag 13 April 2008 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

Vele mensen zijn lid van een vereniging om gezellig met anderen hun vrije tijd te besteden. De vereniging is de institutionalisering van onze evolutionair ingebakken kuddegeest.
Ik heb ergens gelezen dat er in Nederland 250.000 stichtingen en verenigingen zijn.
Voor elke denkbare activiteit bestaat er wel een vereniging. Een vereniging heeft uiteraard leden. Om periodiek alle neuzen dezelfde kant op te krijgen zijn er vergaderingen nodig.
Het meest berucht in dit verband is 'de algemene ledenvergadering'.
Daar gaan maar weinig mensen heen. Want de 'algemene ledenvergadering' kenmerkt zich door saaiheid en procedureel geneuzel. Daar komen alleen de idealisten. En degenen die zich sowieso al dood vervelen in dit leven.

Bij een vereniging is altijd een chronisch tekort aan bestuursleden. Het is immers liefdewerk oud papier en men is er een hoop tijd mee kwijt. Geef aan de vereniging daarom nooit een signaal af dat kan worden opgevat als betrokkenheid. Meestal word je vervolgens direct uitgenodigd om zitting te nemen in het bestuur.
De meeste besturen bestaan uit mensen die geen nee kunnen zeggen. En uit mannetjes die thuis geen bal te vertellen hebben. Zij krikken hun ego op met een bestuursfunctie.

De 'algemene ledenvergadering' is geen pretje. De enigen die ernaar uitkijken zijn de bestuursleden. Dit is immers het enige moment waarop zij hun belangeloze inzet kunnen etaleren.
We gaan hier niet langer zitten dan nodig.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij de zoveelste algemene ledenvergadering van onze mooie vereniging.
De zes aanwezige leden kijken vergenoegd voor zich uit. Hun offer voor de goede zaak is toch maar mooi opgevallen!
Een verzoekje vooraf: wilt u de mobiele telefoons uitzetten?

De secretaris leest de notulen van de vorige vergadering voor. Niemand kan zich herinneren waar het een jaar geleden ook weer allemaal over ging, dus keuren we de boel maar goed.
De agenda. Iemand nog toevoegingen?
Niemand. We gaan hier immers niet langer zitten dan nodig.
De penningmeester neemt de jaarrekening en de begroting door of hoe die dingen allemaal mogen heten. De leden zijn allang blij dat iemand deze klus voor ze doet en dus wordt alles opgelucht met algemene stemmen goedgekeurd.
Secretaris mevrouw Vunzinga moet statutair aftreden en nu is er dus een vacature. Mevrouw Vunzinga wordt omstandig bedankt voor haar jarenlange inzet en krijgt een begonia.

De nieuwe leden heten we hartelijk welkom en de overleden leden herdenken we met somber gelaat. Want zo hoort dat.
Aan de vertrokken leden maken we geen woorden vuil.
Mevrouw Aarsma van de kantine wordt bedankt voor het zetten van de koffie bij deze vergadering. Voor de liefhebbers liggen er ook spritsen op een bordje. Niet meer dan één sprits per persoon alstublieft.
Dringend verzoek om de lege kopjes weer terug te brengen naar de bar.

Er liggen belangrijke voorstellen ter tafel. De heer Breedspraak komt met één amendement, drie uitweidingen, zes voorbeelden en twee aandachtspunten. Hij wordt afgekapt door de voorzitter.

De rondvraag. Die probeer je er als voorzitter zo snel mogelijk doorheen te jassen, want iedereen heeft inmiddels een houten kont van die klapstoeltjes en wil naar huis.
Maar steevast is er dan ene meneer Dwarsligger die nog een belangrijk principieel punt van een half uur aan de orde wil stellen.
Iedereen wordt zichtbaar ongeduldig, begint door elkaar te roepen en wijst de inbreng uiteindelijk met algemene stemmen en rode koppen af.
De voorzitter sluit zuchtend de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

Afgelopen week kreeg ik zo'n uitnodiging voor een 'algemene ledenvergadering'. Ik keek in mijn agenda en verzon gauw iets anders voor die avond.
Hè, dat treft nou slecht: ik heb al een afspraak!

Tags: