De Nationale Drugsweek (2)

Vrijdag 23 Juni 2006 in categorie Observaties & Kritische beschouwingen

Het tweede akkefietje*) in deze Nationale Drugs Week betrof de voorgestelde proef met een financiële prikkel aan harddrugsverslaafden. Ook dit voorstel is inmiddels ten prooi gevallen aan knullige reacties uit politiek en maatschappij. Wie de moeite neemt zich er een beetje in te verdiepen begrijpt de motieven van de proef beter en kan genuanceerder oordelen.

In Nederland loopt al lange tijd een project waarbij een beperkte groep ernstig verslaafden in een streng gecontroleerde setting gratis heroïne verstrekt krijgt. Andere middelen, zoals afkicken, zijn voor deze groep een gepasseerd station. Het doel van het project is om de psycho-sociale situatie van deze ernstig zieke mensen te verbeteren. Het is dus een puur medicinale insteek, heroïne als een medicijn dat je je leven lang moet slikken om aanvaardbaar te kunnen functioneren. Doel van het project is uitdrukkelijk niet om de drugsgerelateerde criminaliteit omlaag te brengen, want de effecten daarop zijn lang niet zo groot als wordt gedacht. Het aandeel daarin van deze specifieke groep is daarvoor simpelweg te klein.

Hoogervorst ziet meer in tegoedbonnen.

Het project loopt op zich goed. Gaandeweg is echter gebleken dat de patiënten naast heroïne dikwijls ook veelvuldig cocaïne gebruikten. Dit nevengebruik dreigt het project in de wielen te rijden. In de Verenigde Staten zijn proeven uitgevoerd met financiële beloningen aan de verslaafden wanneer zij afzagen van cocaïnegebruik. Via de urine valt dit de controleren. De resultaten waren hoopgevend.

Om die reden heeft hoogleraar verslavingszorg Wim van den Brink van de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden voorgesteld deze strategie ook in Nederland te proberen. Het is een onorthodoxe methode, maar de problematiek is weerbarstig en vraagt om enige durf bij het zoeken naar oplossingen. Die durf is zeker nodig. Want uiteraard krijg je als behandelaar de gemakkelijke sneren en laatdunkende kritiek meteen uit alle hoeken over je heen. Je hoeft de reacties bij een artikel in de Telegraaf maar te lezen om te weten waaraan je bent begonnen. Bij die krant hebben ze niet eens in de gaten dat het hier om cocaïne gaat in plaats van heroïne.

Zorgwekkender is natuurlijk dat onze minister van Volksgezondheid Hoogervorst dezelfde onnozele angstreflex vertoont als het gaat om financiële prikkels voor ernstig drugsverslaafde patiënten. Want die junks financieel belonen, dat kan natuurlijk niet. Dat zou maar makkelijk zijn. Dat zou iedereen wel willen.
Nee, Hoogervorst ziet meer heil in tegoedbonnen. Tegoedbonnen voor sport en persoonlijke verzorging. Ik laat het aan uw eigen fantasie over hoe motiverend een tegoedbon voor sport en persoonlijke verzorging werkt op een zwaar verslaafde patiënt. Waarom dan eigenlijk geen flippo's of Pokemonkaarten?

Van een minister mag je toch het intellectueel vermogen verwachten om nuchter in te zien dat het hier een proef betreft, een experiment. Van den Brink kennende zal hij de eerste zijn om de zaak af te blazen als het niet blijkt te werken. Maar nee, Hoogervorst blijft liever met samengeknepen billen afwachten tot het probleem zich vanzelf oplost. Want ééns zullen die lastige junks toch wel doodgaan?

*) Lees deel 1 van de Nationale Drugs Week voor het eerste akkefietje.

Tags: