Oproer bij de omroep

Donderdag 12 Januari 2006 in categorie Media

Gisteren presenteerde de Raad van Bestuur voor de Publieke Omroep de nieuwe net-indeling voor de televisie. Er komt een algemeen net, een cultureel net en een net voor 'jongeren' tot 50 jaar. De omroepen zijn hier fel tegen. Zij verliezen hun vaste zender en hun herkenbaarheid.
Op zichzelf is de gekozen zenderprofilering naar thema niet onlogisch. De radiozenders zijn al jaren ingedeeld volgens dit principe en dat werkt naar behoren. Jammer alleen dat ook dáár weer klappen gaan vallen.

Inmiddels lijkt er in Hilversum en Den Haag een felle machtsstrijd gaande, waarbij allerlei belangen door elkaar lopen. Staatssecretaris Medy van der Laan wil de omroepen een nieuw model opleggen en flink bezuinigen, de Raad van Bestuur tracht de schade te beperken door met een eigen plan te komen, de omroepen verliezen zeggenschap en klimmen woedend in de hoogste boom of zendmast, de programmamakers vrezen voor hun baan en hun creatieve vrijheid.

In die strijd worden kijker en luisteraar volledig onder de voet gelopen. Niemand die hun belangen vertegenwoordigt, niemand die naar hen luistert. Voor democratie is geen plaats. De Raad van Bestuur is door Den Haag benoemd en de omroepen zijn voornamelijk in juridische zin nog een vereniging. De programmamakers zijn dikwijls tamelijk elitair bezig, genieten van de felbegeerde status bij een omroep te werken of zwelgen in het Bekende Nederlanderschap.

Ondertussen wordt het kijk- en luistervee via de ether omstandig op de hoogte gehouden van de kommer en kwel in Hilversum en bijbehorende verhitte gemoederen. Om hun mening wordt niet gevraagd. Ze dienen als kijkcijfergenerator. Lijdzaam mogen zij de discussie over reclame-inkomsten en 'het aangaan van de concurrentie met de commerciëlen' over zich heen laten komen.

Hébben wij eigenlijk nog wel een publieke omroep als het publiek maar bijzaak is in dit ether-oproer? Is een publieke omroep die grotendeels afhankelijk is van reclame-inkomsten eigenlijk niet per definitie allang een commerciële omroep?

Uit dit hele Haags-Hilversumse gedoe spreekt grote minachting voor de kijk- en luisterconsument. Straks is internet nog de enige, échte publieke omroep.

Tags: