Wie zijn kinderen liefheeft...

Woensdag 11 Februari 2004 in categorie Criminaliteit en recht, Politiek & Maatschappij

Minister Donner wil het Burgerlijk Wetboek zodanig aanpassen dat het slaan van kinderen als ongepast wordt aangemerkt. Hij wil de rechter aldus meer mogelijkheden in handen geven om kinderen die regelmatig worden geslagen te beschermen. Indien nodig wil hij ook de bekende 'pedagogische tik' verbieden. Op dit moment is deze door de Hoge Raad nog toegestaan. Donner is uit op een discussie en die gaat hij krijgen. Weer zo'n heerlijk onderwerpje voor B&W, Twee Vandaag, de heer Knevel of eventueel zelfs Nova. Ontpopt de rechtsgeleerde Donner zich hier als pedagoog?

Curieus is in elk geval dat de CDA-er Donner op dit punt de Bijbelse beginselen laat varen. In het Boek der Boeken wordt de tuchtiging met de roede meermalen als noodzakelijk en probaat opvoedkundig middel gepredikt. Maar goed, ik heb al vaker gepleit voor herziening van bepaalde religieuze opvattingen in oude heilige geschriften, dus laten we dit zien als een stukje persoonlijke groei van de heer Donner.

Ik kan u nu al voorspellen dat de door Donner gewenste discussie vertroebeld gaat worden door het fenomeen van de pedagogische tik. Het is strategisch niet slim van de minister om dit aspect van de opvoeding erbij te betrekken. Een pedagogische tik -je kunt ervoor zijn of ertegen- valt naar mijn mening niet onder fysiek geweld tegen kinderen. We zullen hem dan wèl goed moeten definiëren: een incidentele, corrigerend bedoelde en weloverwogen handmatig uitgedeelde tik op een plek waar geen kans op lichamelijk letsel bestaat. Geen tik dus die voortkomt uit woede, agressie of frustratie. Een tik die alleen in uiterste noodzaak wordt gegeven.

“Dat trek je niet als kind, dat oeverloos geouwehoer over je fouten...”

Dikwijls heeft een kind dat ook liever. Voorbeeldje uit de praktijk: een kind van een jaar of acht loopt tijdens een bezoek bij kennissen eindeloos te klieren, te treiteren en te zaniken en houdt ondanks herhaalde waarschuwingen niet op. Kortom, geen land mee te bezeilen op dat moment. De ouders zijn tegenstander van de corrigerende tik. Zij slaan hun kind nooit! Eenmaal thuis gekomen gaan zij in gesprek met het kind. Een uur lang (!) moet het kind allerlei gezever aanhoren waarom zijn gedrag onwenselijk was, hoe vervelend zijn ouders dat vonden, hoe verdrietig zij daarvan werden, wat die andere mensen er wel niet van moesten denken en of hij nu eindelijk begreep waarom ze boos op hem waren, maar dat ze ondanks alles nog wel van hem hielden.

Dat trek je niet als kind, dat oeverloos geouwehoer over je fouten. Dan maar liever ter plekke een corrigerende tik op de billen, dan is de grens meteen duidelijk en ben je ook meteen van het gezeur af. Menigeen die vroeger zelf wel eens op die manier met een pets voor de broek in het gareel is gebracht erkent achteraf de noodzaak en de redelijkheid daarvan.

Dit vastgesteld hebbende kan de maatschappelijke discussie zich dan verder concentreren op het échte geweld tegen kinderen dat zich meestal vrijwel onopgemerkt tussen de vier muren van de woning kan afspelen. Donner wil de rechter ruimere juridische mogelijkheden te geven om bepaalde zaken sneller als geweld tegen een kind te kunnen aanmerken. Mooi zo. Het lijkt me niet meer dan logisch en normaal dat hij dit doet, want jaarlijks worden naar schatting tussen de 50.000 en 80.000 kinderen mishandeld. Het is dus domweg de taak van een Minister van Justitie om ook vanuit zijn discipline al het mogelijke te doen om deze wantoestanden terug te dringen.

We moeten daarbij niet gaan verzanden in discussies over corrigerende tikken, want de ouders die af en toe hun toevlucht nemen tot deze maatregel zijn niet dezelfde ouders die hun kinderen stelselmatig afranselen. Laten we liever ook het punt erbij pakken van de geestelijke mishandeling en/of de emotionele en fysieke verwaarlozing van kinderen. Hier valt eveneens nog veel te regelen, te verbeteren en hulp te verlenen aan zowel opvoeders als kinderen.

Maar goed, de media kunnen er weer een weekje druk mee zijn...

Doen we het met de opgeheven vinger of de opgeheven hand?

Update: Ja hoor, eerste keer raak: bij B&W op donderdag.

Bronnen:

Volkskrant: Donner wil slaan kind verbieden.
Strafwerk(t), een website over straffen voor leerlingen, docenten en ouders.

Tags: