Leerpuntje voor Partij voor de Dieren

Vrijdag 03 Mei 2013 in categorie Milieu, flora, fauna, Amsterdam Centraal

Ik draag de Partij voor de Dieren een warm hart toe. Het is een partij die ons scherp houdt over de leefomgeving en die ons ethisch handelen bewaakt in de omgang met de dieren. Vooral ook de dieren die wij van plan zijn op te eten. Dat is belangrijk in een wereld waarin economische belangen de boventoon voeren.

In strategisch opzicht heeft de Partij voor de Dieren in Amsterdam echter nog wel het één en ander te leren. Zoals bij de kwestie rondom het jaarlijkse vuurwerk bij de Sloterplas op 30 april. Met de wet in de hand heeft de partij (samen met de Dierenbescherming) weten af te dwingen dat het vuurwerk niet doorging. Daarmee hebben ze zich in Nieuw-West niet populair gemaakt.

De Partij voor de Dieren is nu de gebeten hond.

Het vuurwerk zou de broedende vogels verstoren. Het ministerie van Economische Zaken verbood daarom  het vuurwerk. Een stroom van verontwaardigde reacties in de media was het gevolg, alsmede een schadepost van 15.000 euro voor het stadsdeel.

De PvdD is natuurlijk nu de gebeten hond. Jammer, want men vraagt dikwijls terecht aandacht voor andere belangrijke dingen, zoals de bedreiging van de bijenstand door gifstoffen die wij argeloos in onze tuintjes gebruiken. Zo'n vuurwerkschandaaltje dringt andere issues naar de achtergrond.

Was dit het allemaal waard? Raakten die vogels nu werkelijk zo van de leg? In de tientallen jaren die ik in bij de Sloterplas heb gewoond, heb ik daar niets van gemerkt. Er zwemt en vliegt een overvloed aan ganzen, meerkoeten, futen, eenden, kraaien, eksters, mussen, vinken, mezen, parkieten, reigers en allerlei ander ongeregeld goed waarvan ik de naam niet zo gauw ken.
Nooit heb ik iets gemerkt van een verstoring van de fauna door het vuurwerk. De meerkoet zit nog steeds op zijn nest, de reiger staat als vanouds voor de deur om eten te bedelen. De stadsvogel is immers wel het een en ander gewend.

Ik kan het niet met cijfers onderbouwen, maar dat hebben de PvdD en de Dierenbescherming bij mijn weten óók niet gedaan. Men heeft vermoedelijk domweg aangenomen dat de vogels van het vuurwerk ondersteboven zouden raken. Vervolgens wist een slimmerik nog een wetje te liggen dat voldoende was om het vuurwerkfestijn te saboteren.

De Partij voor de Dieren moet leren dat het belangrijkste in de politiek is: draagvlak en sympathie voor je ideeën. Alleen daarmee kun je de idealen verwezenlijken. De recente 'overwinning' met betrekking tot het vuurwerk heeft aanzienlijke imagoschade teweeg gebracht. Daardoor worden de standpunten van de partij bij werkelijk belangrijke onderwerpen minder serieus genomen. Maak dus voortaan een strategische afweging en sla niet door in milieufanatisme.

Tags: