Ladelichters

Dinsdag 28 Februari 2012 in categorie Schandelijke taferelen, Geldkwesties

Ik lees in mijn krant dat bedrijven in de jaren negentig van de vorige eeuw gretig in de pensioenpotten van hun werknemers hebben gegraaid. De overheid deed zelf ook enthousiast mee en pakte 25 miljard uit pensioenfonds ABP. 'Afromen' wordt dat in de berichtgeving eufemistisch genoemd. Maar als je dat geld niet terugbetaalt is het ordinaire diefstal. Het is hetzelfde als de kassier die een greep in de kas van zijn baas doet. Ladenlichterij.

Het is daarnaast opmerkelijk dat uitgerekend een CDA-er op dit punt klaarheid wil, kamerlid Pieter Omzigt. Je zou toch denken dat hij 'zijn' kabinet niet wil opzadelen met gedoe over deze kwestie. Want feitelijk gaat het hier natuurlijk om een megafraude: bedrijven en overheid stelen voor tientallen miljarden uit de pensioenfondsen en ruim een decennium later worden de gepensioneerden gekort op hun pensioenen omdat de dekkingsgraad onvoldoende is.

Links houdt zich verdacht koest

Het meest eigenaardig aan deze affaire is echter dat de linkse partijen en de vakbonden zich tot dusverre zo stil houden op dit punt (ik heb ze althans niet gehoord). Die zouden toch inmiddels in de hoogste boom moeten zitten. Of heeft de vakbeweging -medetoezichthouder op de pensioenfondsen- indertijd onder één hoedje gespeeld met de werkgevers? Bijvoorbeeld om bedrijven financieel overeind te houden en daarmee de werkgelegenheid? Zo'n kunstje hebben ze indertijd immers ook bij de WAO geflikt: in plaats van werknemers te ontslaan werden ze in de WAO geparkeerd.

Doodzwijgen
Ik ben allerminst een financieel expert, maar het lijkt mij toe dat er voor links een goede reden is om dit onderwerp dood te zwijgen. Immers, wanneer de overheid nu 25 miljard moet terugbetalen aan het ABP, moet er nóg meer worden bezuinigd dan die poot van 18 miljard die Rutte ons al uitdraait. Linksom of rechtsom wordt het geld dan toch weer teruggehaald bij de burger. Een aangezuiverd pensioenfonds is uiteindelijk een sigaar uit eigen doos.
Zuchtend stellen we dan vast dat die 'harwerkende Nederlander' opnieuw een gigantisch oor aangenaaid is.
Ik heb een voorgevoel dat Pieter Omzigt binnen afzienbare tijd wordt teruggefloten door zijn fractie.

Tags: