Angst

Geschreven voor Amsterdam Centraal

Woensdag 19 Oktober 2011 in categorie Amsterdam Centraal

Vorige week zei de stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West -Achmed Baâdoud- dat zijn stadsdeel wordt beheerst door angst voor geweld.
Hij was op een bijeenkomst voor bange buurtbewoners in Slotermeer.
Zo'n uitspraak is natuurlijk heerlijk krantenvoer en dus stond het in het Parool.
Objectief gezien is de veiligheid in Nieuw-West toegenomen, maar toch blijven de mensen bang.
Statistieken helpen niet, dat blijkt.

Haast maken met heropvoedings-kampen

Het gevoel van veiligheid in een wijk is altijd bijzonder subjectief. Want waar de één bang van wordt, haalt de ander zijn schouders over op.
Meer kwetsbare groepen, zoals ouderen, zullen eerder bang zijn dan mensen in de kracht van hun leven.
Het veiligheidsgevoel in een wijk wordt dikwijls ook negatief beïnvloed door relatief kleine overlastgebieden met veel incidenten: een notoire hangplek, een straat met enkele (criminele) probleemgezinnen, een serie overvallen.

Zo heeft bijvoorbeeld heel Slotervaart nog steeds last van een negatief imago ten gevolge van ernstige overlast in het verleden. Maar die overlast vond vooral plaats in een gebied dat in oppervlakte niet groter was dan één vierkante kilometer, de buurt tussen de Piet Mondriaanstraat en het August Allebéplein. De rest van Slotervaart was naar mijn inschatting niet problematischer dan andere delen van Amsterdam.

Stadsdeelvoorzitter Baâdoud schermt ter geruststelling met lagere criminaliteitscijfers. Hij gaat haast maken met zijn plan voor 'heropvoedingskampen'.
Ik denk niet dat het de veiligheidsbeleving doet toenemen. Vooral niet als er op andere terreinen fors wordt bezuinigd.
Hij wijst mensen ook op de eigen verantwoordelijkheid voor hun buurt. Ik lees dat hij er daarom 'alles aan doet om de mensen bij hun buurt te betrekken'.
Tja, dat is natuurlijk holle rethoriek als je tegelijkertijd in Slotervaart een bewonersorganisatie als Eigenwijks de nek om draait.
Veiligheidsgevoel verbeter je ook door mensen het gevoel te geven dat ze er niet alléén voor staan. De politie kan niet overal voor opdraven, dus daarom waren juist de straatcoaches zo'n nuttige toevoeging in het straatbeeld. Maar daarvan is het aantal dus ook al stiekem teruggeschroefd.

Dus meneer Baâdoud, als u 'écht doet wat mogelijk is', dan zorgt u om te beginnen voor 'zichtbare veiligheid' op straat (straatcoaches, politie) en houdt u actieve bewonersorganisaties overeind in plaats van de subsidie in te trekken.
Het lijkt me een probaat middel om het nut van de stadsdelen te bewijzen. Dat zal de komende tijd namelijk hard nodig zijn.

Foto Baâdoud: Jeroen Mirck

Tags: