De bomen krijgen de schuld

Geschreven voor Amsterdam Centraal

Donderdag 15 September 2011 in categorie Milieu, flora, fauna, Amsterdam Centraal

Als peutertje dacht ik dat het waaide doordat de bomen hun takken bewogen. Ditzelfde magisch denken zie je ook terug bij een onderzoek van GGD en RIVM in de Jan van Galenstraat met de conclusie: bomen bij drukke weg houden lucht vies.
Ik ga hierbij af op een bericht in het Parool.
Het onderzoek wijst uit dat bomen langs drukke verkeerswegen als de Jan van Galenstraat het fijn stof en de uitlaatgassen vasthouden, met negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. Langs drukke verkeerswegen kun je daarom beter geen bomen en struiken zetten, luidt de aanbeveling.

Het is dus allemaal de schuld van de bomen. Niet van de producenten van fijn stof en uitlaatgassen.
Voormalig verkeerswethouder Mark van der Horst had al eens geroepen: kappen al die bomen, dan kan het tenminste lekker doorwaaien.
Gelukkig is hij ex-wethouder. Want dergelijke politici zijn op zichzélf al een milieuprobleem natuurlijk.

Nu hoop ik maar dat de krant de conclusies van het onderzoek enigszins verkeerd weergeeft.
Ik denk namelijk eerder dat het onderzoek uitwijst: als jullie soms denken dat het planten van bomen helpt tegen fijn stof en uitlaatgassen, vergeet het. Je zult toch echt de veroorzakers moeten aanpakken: het vrachtverkeer, auto's, scooters.
De Jan van Galenstraat ligt overigens binnen de milieuzone. Die lijkt dus weinig te helpen.

Tags: