Chronisch

Vrijdag 19 September 2008 in categorie Ergernis, Woede of Frustratie

Zo'n gevoel van moedeloosheid, van uitzichtloosheid, van kwaadheid, maar vooral ook van afkeer, van minachting, een haast beschamende maar onbedwingbaar diepe minachting vanwege zoveel onbenul., kent u dat? Heeft u dat ook de laatste tijd?
Zo'n gevoel van: wat zijn wij toch een chronisch misnoegd, zeikerig, verongelijkt, haatdragend, verontwaardigd, bangelijk, kleinzielig, pietluttig, ontevreden, onverdraagzaam en bekrompen volkje geworden. Een hysterisch volkje bovendien, dat zich stelselmatig tekort gedaan voelt.
En als je niet oppast ga je nog geloven dat je erbij hoort. Dat iedereen zo is en jij dus ook. Dat zou pas erg zijn.
Tot zover mijn Algemene Beschouwingen.

Tags: