klaas komt terug!

Vrijdag 26 Januari 2007 in categorie Politiek & Maatschappij

Klaas de Vries (PvdA) trok zich terug als kandidaat voor de Eerste Kamer toen bleek dat de kandidatencommissie hem op een onverkiesbare 23ste plaats had gezet. Dit was het gevolg van het feit dat de commissie Van Nieuwenhoven de strikte opdracht had om het aantal mannen en vrouwen op de lijst gelijk te houden.
Na vele fanmails uit de achterban kwam De Vries echter op dit besluit terug. Hij stelt zich toch maar kandidaat en komt nu op de zogeheten 'alfabetische lijst', in de hoop dat de partijleden op het congres hem volgende maand alsnog aan een zetel helpen. Op zichzelf is het een loffelijk streven om het evenwicht tussen de seksen in een fractie te willen waarborgen. Wanneer je daarmee echter het risico loopt dat veel ervaring en deskundigheid buiten de boot valt, is het slimmer om voor een systeem te kiezen dat daarmee rekening houdt. Een kandidaat zou bijvoorbeeld extra bonuspunten kunnen meekrijgen vanwege het aantal 'dienstjaren' in kamer of regering. Maar dat mogen ze zelf uitdokteren.

Niettemin zal achteraf waarschijnlijk blijken dat alle commotie rond Klaas onnodig was. Allereerst bezorgt het congres hem straks een keurig plaatsje op het kamerpluche. Vervolgens doet Wouter Bos een dringend beroep op Klaas de Vries om in het landsbelang minister van Binnenlandse Zaken te worden in het komend kabinet. Probleem opgelost.

Tags: