de overlevingskansen van de canon

Woensdag 18 Oktober 2006 in categorie Het vaderlandsch cultuurgoed

Ik zal niet de enige zijn die vreselijk is geschrokken bij het verschijnen van de canon. Vooral omdat ik helemaal niet wist wat een canon was! Ja, de uil zat in de olmen en zo! Kom mee naar buiten allemaal. Dát werk. Of hooguit een bedrag dat je elk jaar aan erfpacht ophoest als je een eigen huis hebt. En nog iets katholieks, maar daar had ik als onverbeterlijke ongelovige natuurlijk geen boodschap aan.

Tot dusver tamelijk onschuldig, zo'n canon. Maar nu blijkt die canon ineens óók een richtsnoer te zijn voor wat wij allemaal over het Nederlandse verleden horen te weten. En dat is nogal wat! Er zitten vijftig thema's in waarmee we alvast aan de slag kunnen. Gelukkig hoor ik tot de bevoorrechte groep Nederlanders die in een grijs verleden dusdanig goed geschiedenisonderwijs heeft gehad, dat elk thema wel een lichtje doet branden.
Hoe anders zal dat zijn bij het hedendaagse jonge volkje en de zogeheten 'nieuwe Nederlander'! Die weten blijkbaar van toeten noch blazen, want anders was die hele canon natuurlijk niet nodig geweest. Gaat gans Nederland nu enthousiast met deze canon aan de slag? Te vrezen valt van niet. Hooguit dient hij als richtsnoer voor het verzinnen van nieuwe triviantvragen. Voor de rest heeft men wel andere dingen aan zijn hoofd. Zoals het voortbestaan van Lingo, de ontaarde moeder in de gouden kooi, het hitsig gescharrel in het Big Brotherhuis, het spelersbeleid van Marco van Basten, de weedplantage in de kruipruimte, de meest recente cultuurclash met onze Islamitische medeburgers of de rapseltjes van Ali B. en Lange Frans. Nee, ik zie het somber in.

Volgens mij zal het een heleboel mensen worst wezen wat de canoncommissie belangrijk vindt. Het is paarlen voor de zwijnen. Niet aan de Talpamassa's besteed. Voor hen telt de waan van de dag en niet het rijke nationale verleden. Je mag al blij zijn als ze ergens de klok hebben horen luiden: zestienhonderd - slag bij Feijenoord, het rampjaar - Pim Fortuynius bij Dokkum vermoord.
Maar ach, zo'n canon gaat waarschijnlijk vanzelf weer over en voorbij. Bij 't vallen van de nacht en achter gindse heuvels. Ergens die kant uit.

Verbal Jam is vanavond weer te beluisteren in het derde uur van het VPRO-programma De Avonden. Uitgezonden via de Concertzender op de kabel, via DAB radio en achteraf ook via internet.
Een overzicht van de bijdragen staat in de rechterkolom onder 'Verbal Jam op de radio'.


Tags: