vuil en vunzig

Zaterdag 28 Januari 2006 in categorie Schandelijke taferelen

Het gaat goed met de medemenselijkheid in Nederland, hoorde ik vanmorgen bij het ontwaken. De radio bracht het nieuws dat in onze welvaartsstaat duizenden mensen zijn afgesloten van energie en soms ook water. Zij werden afgesloten omdat zij de rekening niet meer konden voldoen. Zij worden vervolgens niet meer aangesloten omdat zij de kosten van vijfhonderd euro daarvan niet kunnen opbrengen.
Vijf-hon-derd euro??? Om even weer een kraantje open te draaien? Om de hoofdstop er opnieuw in te schroeven? Om administratief een bitje in de computer om te zetten dat de cliënt weer is aangesloten? Zijn dit de zegeningen van de liberalisatie van de energiemarkt?
Dit lijkt mij bij uitstek een gevalletje voor het Tros-programma Opgelicht. Volgend bericht. Het 18-jarige meisje Taida Pasic uit Kosovo verblijft sinds 1999 als vluchteling in Nederland. Zij zit inmiddels vlak voor haar VWO-examen, maar zij moet ineens dringend ons land worden uitgezet. Ze wordt door de politie uit de klas gehaald en opgesloten in de uitzetgevangenis te Zestienhoven. Zij mag niet nog even haar diploma halen.
De verantwoordelijke minister Verdonk is ondertussen niet thuis. Zij is op zendingsmissie naar Afrika om daar de negertjes voor te houden dat het klokje nergens beter tikt dan thuis en dat ze dus beter niet naar ons land kunnen komen.
Nederland is inderdaad gewoon niet veilig genoeg voor vluchtelingen.

Minister Pechtold noemde de gang van zaken binnen het kabinet 'vuiler en vunziger dan de mensen denken'.
En daar ligt zo'n kabinet dan nachten wakker van. Daar voelen zijn collega's zich ernstig door gekwetst. Een heel kabinetsberaad staat in het teken van de uitbrander voor Pechtold. Ja, deze regering weet haar prioriteiten duidelijk te stellen.
Pechtold heeft helaas gelijk: het is allemaal nóg vuiler en vunziger dan wij al dachten.

Tags: