Minister werkt aan markt

Zondag 02 Januari 2005 in categorie Media

Gemeenten zien wel wat in het opzetten van een snel glasvezelnetwerk. Daarmee krijgen hun inwoners rond 2010 de modernste breedbandtechnologie in huis. Dat is mooi, een overheid die in dit opzicht het beste met haar burgers voorheeft. Na alle ellende met de kabelboeren hadden ze wel een dergelijk opstekertje verdiend.
Woningbouwverenigingen als Het Oosten in Amsterdam en Rentré in Deventer wilden wel participeren in het opzetten van zo'n glasvezelnetwerk.
Maar dan treedt vanuit de landelijke politiek en het bedrijfsleven een merkwaardig mechanisme in werking. Want dit soort ondernemingsgeest is kennelijk niet de bedoeling...

Allereerst staat de Vecai op z'n achterste benen. Deze belangenclub van de kabelbedrijven vindt het oneerlijke concurrentie wanneer met belastinggeld een glasvezelnetwerk wordt opgezet. Een vreemd argument, want de overheid legt immers op andere terreinen ook een heleboel infrastructuur aan op kosten van de belastingbetaler. Niks mis mee, zou ik zeggen.

Ook de minister van VROM, Sybilla Dekker (VVD), gaat zich ermee bemoeien. Zij schrijft een brief aan de woningbouwverenigingen waarin ze eist dat deze zich terugtrekken uit de ontwikkelingsmaatschappij die het netwerk moet aanleggen: "Ik moet constateren dat deze activiteiten niet passen binnen het werkdomein van corporaties en niet in het belang van de volkshuisvesting zijn. Ik verzoek u dan ook af te zien van dit voornemen.'' (bron: Webwereld).

Het zal wel aan mij liggen, maar vanaf dat moment volg ik het niet meer. Want andere deelnemers in die ontwikkelingsmaatschappij zijn de Bank Nederlandse Gemeenten en een aantal pensioenfondsen. Valt het aanleggen van een glasvezel dan wél binnen het werkdomein van pensioenfondsen? Blijkbaar, want het zijn 'institutionele beleggers'. Maar waarom zouden woningbouwcorporaties dan ook niet mogen 'beleggen' in een project waar ze heil in zien?

Volgens mij betreft het hier gewoon een ordinaire afscherming van de marktpositie en de eventuele winsten van kabelbedrijven en andere breedbandaanbieders door de minister.
"Tegen publiek geld is niet te concurreren", jammeren de kabelaars vertwijfeld (bron: NHDP).
Ja hoor eens, dát is nou marktwerking! Een commerciële partij moet de concurrentie aankunnen met het publieke domein. Het is toch niet verplicht om een bedrijf op te zetten waarbij het voornaamste doel bestaat uit het maken van winst? Je mag toch ook andere oogmerken hebben met je onderneming, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van nuttige voorzieningen tegen kostprijs?

Of zie ik hier nu een gigantische aap uit de mouw van de minister komen? Ik snap 't al, dat hele principe van die 'marktwerking' is niet bedoeld om de concurrentie te bevorderen, maar om het speelveld te beperken tot deelnemers die graag de portemonnee van de burger leeglepelen. Wie niet gaat voor de winst maar voor andere principes, wordt buitenspel gezet. Geen wonder dat de VVD altijd zo opgetogen is over die 'marktwerking'.

Tags: