Omkatten

Zondag 19 Mei 2002 in categorie Incrowd: over webloggen

Eerste Pinksterdag

Hierbij moeten wij u helaas mededelen dat wij de wereldwijde omkatdag welke op 1 juni zou worden gehouden hebben afgelast. De reden hiervan is dat teveel webloggers hiervan in de stress raakten. Al maandenlang draaien zij als een kat om de hete brij heen: wel of niet omkatten?

Voor niet-ingewijden: omkatten is in de weblogscene de term voor het geven van een nieuw design aan het weblog.

Al eerder heeft Verbal Jam verklaard niet ingenomen te zijn met het omkat-initiatief en stelde in plaats daarvan een wereldwijde 'afkatdag' voor. Dan kunt u eventueel ongenoegen ook eens kwijt. In tegenstelling tot omkatten is dit juist goed tegen de stress en dus beter.

Sommigen zullen zich afvragen: met welk recht verklaart
Verbal Jam de omkatdag voor afgelast? Simpel, met hetzelfde recht als anderen ons ermee opzadelen.

Uiteraard staat het iedereen vrij zich in weerwil van onze adviezen in de stress te storten en te gaan omkatten.
Maar gelieve achteraf niet bij ons de komen zeuren dat het bij nader inzien een kat in de zak blijkt te zijn en u zich op uw eigen weblog als een kat in een vreemd pakhuis voelt.

Dus nogmaals voor uw eigen bestwil: laat u niet omlullen en ga niet omkutten... eh.. katten.

We kunnen het even niet laten dit neologisme bij Van Dale aan te melden:

´om·kut·ten

overgankelijk werkwoord; kutte om, heeft omgekut
1 van geslacht veranderen, verbouwen
voorbeeld
+ voornaamwoord
zich (laten) omkutten

zo kan ie wel weer...

Tags: