Archief van dit log

Vrijdag 19 Oktober 2001 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname, Incrowd: over webloggen

Dat met die archieflinks werkt niet zoals gewenst. Daar ga ik maar eens iets anders op verzinnen.
Na ettelijke pogingen lukte het wel om de archieflinks actief te krijgen, maar de link die terug gaat naar de hoofdpagina levert alleen maar een directory listing op.
Tja, het had dus toch wel iets simpeler gekund.

Tags: