Nostalgisch protestlied

Vrijdag 10 Mei 2002 in categorie Lezen

Bestaan de barricaden nog, voor mooie idealen?
of zijn 't alleen nog maar langharige verhalen
van vechten voor de vrede en verdraagzaamheid?

Bestaan de barricaden nog, voor mooie idealen?
of zijn 't alleen nog maar langdradige verhalen,
weggezonken in een nu verguisde tijd?

Staan wij dan nu alleen met lege handen
die wij liever niet meer branden
aan de ontluisterend kille waarheid
dat het heilig vuur geblust is sinds die tijd?

Tags: