links milieu

Zaterdag 11 Mei 2002 in categorie Satire

De vermoedelijke moordenaar van Pim Fortuyn wordt her en der in de media bestempeld als 'milieu-activist' omdat hij betrokken is bij de organisatie 'Milieu Offensief'. Tevens worden kwalificaties gebruikt als 'links-extremistisch' en 'links-radicaal'...

woensdag 8 mei 2002

Even een vraagje tussendoor voorzitter:
Waarom wordt milieu ineens als iets 'links' of zelfs 'extreem links' beschouwd? Maakt 'rechts' daar dan géén gebruik van? Of is het zo dat alleen in rechtse milieus het milieu als links wordt geëtiketteerd?

zaterdag 11 mei 2002

De afgelopen twee dagen hebben wij benut om in de lentezon te gaan onderzoeken of het milieu links dan wel rechts is. Hiertoe zijn wij voortvarend in de klompen gesprongen en met ons onderzoeksteam het weiland in getogen.

Aldaar hebben wij de bokken van de schapen gescheiden en geobserveerd of zij links of rechts gingen staan.
Er gebeurde echter niets. Het geblaat en gemekker ging gewoon door, zonder dat er een duidelijk standpunt werd ingenomen.

Ten einde raad hebben wij toen één schaap over de dam gejaagd. In tegenstelling tot hetgeen altijd wordt beweerd, volgden er niet méér. Dit schaap was duidelijk geen leidersfiguur die de rest van de kudde richting wist te geven.

Iemand uit het onderzoeksteam merkte op dat we toevalig het zwarte schaap over de dam hadden gejaagd. Logisch dat er geen andere volgden. Terwille van de wetenschappelijke zuiverheid dienden wij dus het experiment te herhalen.

Hierop hebben wij een vadsig schaap geselecteerd dat bij ons toch wel stiekeme associaties opriep met Henk Vonhoff. Een dergelijk politiek door de wol geverfd schaap zou toch in staat moeten zijn enkele volgelingen mee te krijgen om daarna aan de overzijde kordaat rechtsaf te slaan.

Iedereen die wel eens een vadsig en weinig vooruitstrevend schaap (of desnoods de heer Vonhoff zelve) over een dam heeft proberen te jagen, weet dat dit in de praktijk sjorren en sleuren wordt. En zo was ook onze ervaring.
Wederom viel het resultaat bar tegen: geen volgelingen, geen keuze voor links of rechts. Aan het eind van de dam ging het schaap rustig voort met het kaalplukken van het grasland, onderwijl onze klompen onder schijtend.
Wel een enigszins rechtse mentaliteit dus, maar te weinig significant om hier conclusies aan te verbinden.

We gooiden het over een andere boeg, te weten: de bokken. Wij plantten de grootste praatjesmaker pardoes op een haverkist en verwachtten een vlammende rede in de geest van wijlen Domela Nieuwenhuis.
Ons team kon wel janken van frustratie: die rotbok begon zijn eigen haverkist op te vreten! Typisch de mentaliteit van de arbeidersklasse anno 2002: je eigen haverkist consumeren, potverteren zoals Van Agt dit vroeger noemde.
Het bracht ons tot het inzicht dat het socialisme niet meer is wat het geweest is.
Maar ook dit laatste is waarschijnlijk teveel hineininterpretieren, zo concludeerden wij na hernieuwd teamoverleg.

Teleurgesteld zijn wij daarna naar het dorpscafé getogen, alwaar wij ons in arren moede op de Beerenburg stortten. Deze actie had een heilzame uitwerking op stemming en de formulering van een eensgezind eindoordeel:
het milieu is links noch rechts, wel boven en beneden en overal om ons heen. En echt genieten uiteraard.

een kater is geen milieu, maar gedomesticeerd