Het klimaat gecreëerd

Dinsdag 07 Mei 2002 in categorie Politiek & Maatschappij

Met regelmaat wordt de beschuldiging van Pim Fortuyn aan het adres van politiek en media op televisie herhaald:
"Als mij straks wat overkomt zijn jullie mede-verantwoordelijk, want jullie hebben het klimaat gecreëerd..."

Pim Fortuyn is vermoord door (vermoedelijk) Volkert van der Graaf uit Harderwijk. Was er een klimaat geschapen waarin deze man tot een dergelijke daad kon komen?
Zaken als 'klimaat' hebben hier niets mee te maken, de man zit waarschijnlijk met een psychisch probleem.

Het ongenuanceerde mag nu allemaal geroepen worden.

Als er al een klimaat is geschapen, dan is het een klimaat van polarisatie. En dit klimaat is door Fortuyns wijze van opereren tragisch genoeg door hemzelf gecreëerd.
Hij deed zeer controversiële uitspraken die op zijn minst de potentie in zich droegen verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Uitspraken over de Islam (achterlijke godsdienst), de WAO (als je kanker hebt hoor je daar niet in thuis), vrouwen (moeten thuis met kopje thee op de kinderen zitten wachten), Nederland is vol en discriminatie moet mogen (artikel moet uit de grondwet). Kortom: alle onvrede mocht er lekker ongenuanceerd uitgegooid worden.

Fortuyns uitlatingen appelleerden direct aan 'das gesunde Volksempfinden' en construeerden een paraplu voor onderbuikgevoelens die in de maatschappij leven.
Natuurlijk mag niet worden ontkend dat er allerlei zaken mis zijn in deze samenleving. Veel mensen in verpauperde wijken ondervinden dagelijks de overlast daarvan.
Niets is echter makkelijker scoren dan met populistische statements het ontevreden volk naar de mond te praten en de illusie van snelle oplossingen te wekken. Elke nuance ontbrak.
Zodra meneer de Professor dit soort krachtige bewoordingen bezigt, hoeven allerlei duistere groepen ook hun mond niet meer te houden en scharen zij zich enthousiast onder het vaandel van Fortuyn.
Dit had deze intellectueel moeten onderkennen.

De werkelijke tragiek voor onze democratie zit in het feit dat alleen het populisme van Fortuyn kennelijk als 'opschudding' van de politiek en het partij-establishment wordt erkend. Het moet hier blijkbaar volgens de 'dik hout methode'.

Vergeten wordt dat politici als bijvoorbeeld Marijnissen en Rosenmöller al jaren met felheid in de kamer en daarbuiten opkomen voor de belangen van alle groepen in de samenleving die kampen met problemen. Ook zij hebben de onvrede voortdurend verwoord.

Fortuyn heeft min of meer de krachten in de maatschappij gelegitimeerd die de geest van onverdraagzaamheid en rechts-radicalisme uit de fles laten ontsnappen. Het ongenuanceerde mag nu allemaal geroepen worden.
Hijzelf is daar echter niet het slachtoffer van geworden. Hij werd het slachtoffer van een waarschijnlijk psychisch zieke man. Zijn dood zal echter kwalijke naweeën hebben.

De verkiezingen op 15 mei gaan door. Kok heeft voor een afschuwelijk dilemma gestaan: de wijste weg van uitstellen of een volksoproer. Door die laatste optie was de wijste beslissing al haast onmogelijk.

Er zal dus driest en voluit gestemd worden op de lijst van de martelaar. Nummer drie in dat rijtje is Jim Janssen van Raaij. Een zeer kwallerige man, weten wij uit betrouwbare bron. Een schisma lijkt zich nu al af te tekenen.
En deze 'partij' gaat straks ons land mee regeren? Dat wordt heel moeilijk en waarschijnlijk chaotisch, want de oplossingen zitten niet bij Fortuyns erfenis.
Wij komen nog in woelig vaarwater...

Luctor et emergo?

Tags: