Stelling Tussen Haakjes

Donderdag 20 December 2001 in categorie Nog niet ingedeeld in categorie

Bij (tussen haakjes) staat sinds kort een stelling van de maand. Een loffelijk initiatief, dus met het oog op het onderstaande wil ik daar geen misverstand over laten bestaan.
Deze maand is de stelling:
Onze westerse cultuur is superieur aan andere culturen als het gaat om intellectueel eigendom, vrijheid en democratie.
Daar heb ik aldus op gereageerd:


Sommige aspecten van onze westerse cultuur zijn zo inferieur dat zij superioriteit aan andere culturen onoverkomelijk in de weg staan, wat de tekortkomingen van die andere culturen ook mogen zijn. Bovendien is de diversiteit binnen culturen waarschijnlijk even groot als het onderscheid tussen de culturen.

Natuurlijk was dit weer buitengewoon impulsief van mij. Bij dit soort dingen moet je altijd even tot tien tellen tot je reageert. Of nog beter: wachten tot je een keer de zaak nog eens uitgebreid op het privaat hebt kunnen overdenken.
Niet dat ik niet meer achter mijn reactie sta, maar het had simpeler gekund. Versimpelen en relativeren helpt namelijk om te beoordelen of de stelling zelf wel voldoende valide is.
Vereenvoudigde stelling: Ik ben superieur aan andere mensen. Zou u dat pikken? Ik zou niet meer serieus genomen mogen worden...

Nog bijna vergeten door te trekken ook!

Tags: