Volkomen overvallen

Maandag 24 Maart 2014 in categorie Politiek & Maatschappij

U kunt het niet gemist hebben: in Den Haag wordt een nucleaire top gehouden. Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar ik werd een aantal maanden geleden volkomen overvallen door het nieuws dat deze top in Nederland gehouden zou worden. Ineens was die aankondiging daar. Ik denk dat rest van de Nederlanders hetzelfde gevoel heeft gehad als ik: heb ik iets gemist?

Wij stonden voor een voldongen feit. Zoals bij een tienerdochter van veertien die zegt dat ze zwanger is. Zoals bij de kat die in je leunstoel heeft gejongd.
Het zijn van die dingen waarvan je achteraf het gevoel hebt dat je ze ergens had kunnen of moeten zien aankomen, maar die je volkomen zijn ontgaan. En waarvan het misschien ook wel stiekem de bedoeling was dat ze je ontgingen.

Wie beslist dit soort dingen?

Op de vorige NSS-top in Seoul is natuurlijk gevraagd: wie organiseert de volgende NSS? Iedereen die ook maar enigszins bij z'n verstand was dook direct weg onder de vergadertafel, behalve de Nederlandse afgevaardigde. Die schrok op uit z'n dutje en riep in het wilde weg: "O, dat doen wij wel!" Hij dacht waarschijnlijk dat het als gewoonlijk ging over de vraag wie de bloemen zou verzorgen.

Ik heb mij wel eens vaker afgevraagd: wie beslist dit soort dingen? Het kan aan mij liggen, maar ik heb nooit iets gemerkt van een verhit kamerdebat over de vraag of we in tijden van zware bezuinigingen wel een minstens 24 miljoen verslindende organisatieklus op ons nek moesten nemen. En dat is dan nog exclusief alle beveiliging. Die kost een veelvoud van dat bedrag. Elke dag worden er 13000 politiemensen ingezet. Al die extra uren zullen wel ten koste gaan van het normale politiewerk. In de randstad geldt zo ongeveer de staat van beleg. Het verkeer ondervindt ernstige hinder. Moet het bedrijfsleven nu niet jammeren over alle economische schade die dit oplevert?

Waarom moeten de Amerikaanse en de Chinese president zo nodig ook nog eens naar het Rijksmuseum? Kunnen zij nu niet éven rekening houden met de omstandigheid dat ze hiermee een armlastige stad onnodig op kosten jagen? Het is toch een kleine moeite om zo'n bezoek uit te stellen tot ze geen president meer zijn, dan kunnen ze incognito en is het allemaal een stuk goedkoper. Voor beide partijen overigens, want dan wil de Amsterdamse burgemeester vast wel zo ruimhartig zijn om er een gratis museumjaarkaart bij te doen.

Vorige week, bij de gemeenteraadsverkiezingen, stond ik in het stemhok. Eventjes flitste de gedachte door mijn hoofd: 'Wie weet welk zogenaamd democratisch besloten onheil ik hiermee weer over mijzelf afroep'.

Tags: