Lekker verdienen bij Pantar

Geschreven voor Amsterdam Centraal

Woensdag 26 September 2012 in categorie Amsterdam Centraal

Pantar is het reïntegratiebedrijf van de gemeente, een met publiek geld gefinancierde instelling die 'mensen met afstand tot de arbeidsmarkt' aan werk probeert te helpen.
Pantar ligt blijkens een bericht in het Parool nu onder vuur van de SP omdat de bestuurders ver boven de Balkenendenorm zouden verdienen. Dat mag niet.

Het bestuur van Pantar is verontwaardigd: de SP heeft de cijfers verkeerd begrepen. De bestuurskosten waren tijdelijk verhoogd doordat er onverwacht een directeur opstapte die een ontslagvergoeding mee moest krijgen. Daarna is zijn functie tijdelijk ingevuld door een interim-manager en die kostte eveneens extra. Kortom: alles is netjes 'binnen de wettelijke normen' gebleven.

Waarom altijd zulke absurde salarissen?

Als je even opzoekt wat die 'wettelijke normen' dan precies zijn, begrijp je meteen waardoor het grote graaien in Nederland gewoon kan blijven doorgaan. Ook bij bestuurders die van onze belastingcenten worden betaald.

Meer dan de minister
De bestuurders in de publieke en semi-publieke sector mogen niet meer verdienen dan 130 procent van een ministerssalaris (€ 187.340 per 2011), vermeerderd met de onkostenvergoeding (€ 7559 per 2011) en de pensioenpremie zoals die ook voor een minister wordt betaald.
Een ontslagvergoeding mag niet hoger zijn dan € 75.000.

De SP vindt dat de directeuren betaald moeten worden volgens de 'wethoudersnorm': € 154.000 per jaar.

Absurde salarissen
Los van de vraag of de SP nu wel of niet de jaarcijfers van Pantar correct heeft geïnterpreteerd, kun je sowieso twijfelen aan het ethisch normbesef van publiek gefinancierde bestuurders in Amsterdam (om ons daartoe maar te beperken). Waarom moet het altijd gaan om zulke absurde salarissen? En waarom is het alleen de SP die hiertegen in het geweer komt? Voelen andere partijen zich dan niet verantwoordelijk voor een meer gebalanceerde beloningsverhouding tussen de top en de werkvloer?
En ondertussen maar roepen over de noodzaak tot bezuinigen...

Tags: