De baas van Cordaan

Geschreven voor Amsterdam Centraal

Zondag 15 Augustus 2010 in categorie Amsterdam Centraal

Eelco Damen bij AT5Amsterdam Nieuw- West Laatst zag ik Eelco Damen op onze lokale televisie. Eelco Damen is de grote baas van zorginstelling Cordaan.
De organisatie was weer eens in opspraak gekomen door enkele ernstige incidenten. 

Zo was er in Verpleeghuis Slotervaart een psycho-geriatrische patiënt (in eenvoudiger Nederlands: een demente bejaarde) vermist geraakt. Dit had helemaal niet mogelijk moeten zijn, want de persoon zat op een gesloten afdeling. Pas enkele dagen later werd de cliënt verdronken teruggevonden in de sloot achter de instelling.

De Audi van de topmanager blijft een onmisbare voorziening

In een andere zorginstelling van Cordaan, voor licht verstandelijk gehandicapten, zou er sprake zijn geweest van een groepsverkrachting.
Dergelijke tragische incidenten roepen terechte vragen en kritiek op. Maar ook veel speculaties en indianenverhalen die niets met de eigenlijke kwestie van doen hebben.

Eelco Damen moest het uiteraard allemaal gaan uitleggen. Hij kon volstaan met de mededeling dat er naar deze kwesties nog extern onderzoek wordt gedaan en de conclusies te zijner tijd openbaar worden gemaakt.

Bij dergelijke gelegenheden krijgt Eelco Damen dikwijls de vraag waarom hij zo buitensporig veel verdient.
Hij zegt dan altijd iets in de trant van 'dat zijn salaris binnen de norm is'.
Hij begrijpt kennelijk niet dat tegelijkertijd het niveau van de zorg binnen Cordaan in veel gevallen niet  binnen 'de norm' is en dat die twee dingen dus niet met elkaar te rijmen zijn.

Bijzondere eigenschappen
Ik vraag mij dan wel eens af welke bijzondere eigenschappen je moet bezitten om manager van een grote, met publiek geld gefinancierde organisatie te kunnen zijn.
Je moet bijvoorbeeld heel goed kunnen doen of je neus bloedt.
Je moet zonder blikken of blozen kunnen verdedigen dat je jaarlijks een paar ton aan salaris opstrijkt, terwijl er op de werkvloer dikwijls ernstige personeelstekorten zijn.
In feite moet je schaamteloos pretenderen dat je harder werkt en betere kwaliteiten bezit dan de premier van ons land. Want die verdient minder.
Het leiding geven aan Cordaan wordt blijkbaar moeilijker gevonden dan het leiding geven aan een heel land.

Verontwaardiging
Eelco Damen krijgt dus altijd weer die lastige vraag, net als veel van zijn collega's bij andere zorginstellingen. Wanneer het nu gewoon een kwestie van jaloezie was (wie wil er nu niet zoveel verdienen?) kon meneer Damen er terecht zijn schouders over ophalen.Het is echter geen kwestie van jaloezie, maar terechte verontwaardiging vanuit de samenleving. Zorg voor onze ouderen en zwakkeren is nu eenmaal een zeer gevoelig onderwerp.

Tot managers op het niveau van meneer Damen schijnt het maar niet door te dringen dat het als regelrecht asociaal en onfatsoenlijk wordt beschouwd wanneer je op kosten van de AWBZ (lees: publieke middelen voor de gezondheidszorg) je bankrekening laat vollopen, terwijl aan de andere kant talloze voorzieningen uit die AWBZ worden geschrapt.
Vergoeding van een rollator wordt voortaan onnodig gevonden, maar de Audi van de topmanager blijft een onmisbare voorziening.

Bakken geld
Natuurlijk is het niet zo dat de instellingen binnen Cordaan ineens bakken geld meer te verdelen krijgen als meneer Damen de helft van zijn salaris inlevert. Nee, die eeuwige discussie over zijn topinkomen roept het foute beeld op dat er in de ouderen- en gehandicaptenzorg in principe nog genoeg geld is om de kwaliteit te waarborgen. Het onderwerp vertroebelt het zicht op de werkelijke problemen, want het budget per patiënt wordt vanuit Den Haag steeds meer beperkt.

Onze lokale omroep moet zijn aandacht voortaan kunnen richten op vragen als: hoeveel goed opgeleide verzorgers lopen er op een afdeling rond, is de personeelsbezetting voldoende, is er voldoende toezicht gewaarborgd, hoe staat het in het algemeen met de veiligheid binnen de instellingen, krijgen cliënten voldoende aandacht en recreatieve activiteiten, hoe is de kwaliteit van het eten, is de inrichting van de huiskamers voldoende gezellig voor mensen die daar de rest van hun leven moeten doorbrengen?
Want laat ik onze lokale journalisten verklappen dat daar nog wel wat op aan te merken valt.

Nuttig maken
Meneer Damen kan zich ondertussen nuttig maken door zijn eigen salarisnorm eens flink naar beneden om te buigen. Laten we zeggen naar een altijd nog riante ton. Dan vangt hij straks nog voldoende pensioen om via het private circuit te voorkomen dat hij in een van zijn eigen verpleeghuizen belandt. 
En de eeuwige discussie over zijn topinkomen is dan voorgoed van tafel. Iedereen blij.

Vervolgens mag hij zich dan gaan richten op het echte werk, want er moet binnen Cordaan nog genoeg gebeuren om ook dát salaris te rechtvaardigen.

Tags: