Ons kan niks meer gebeuren

Woensdag 28 April 2010 in categorie Amsterdam Centraal

SnelheidIn onze straat is de veiligheid ineens spectaculair toegenomen. Dat hebben wij te danken aan onze plaatselijke bestuurders, die blijkbaar nog even vóór de wisseling van de wacht bij de gemeenteraads- en deelraadsverkiezingen een ferm statement wilden achterlaten. Zij namen twee krachtige maatregelen waarop de buurtbewoners nog lang en dankbaar zullen terugkijken.

Onze straat ligt in een 30-kilometerzone. Bij zo'n zone denkt men doorgaans aan kindvriendelijke straatjes met bloembakken, drempels en andere snelheidsbeperkende maatregelen.

Door onze 30-kilometerzone rijdt elk kwartier een lijnbus van dubbele lengteen daar moet alles voor wijken. Het resultaat is dat er doorgaans een veelvoud van die 30 kilometer wordt gereden.

Maar dáár heeft het stadsdeelbestuur nu iets op gevonden. Er zijn twee palen geplaatst met daarop een elektronisch display. Dat display geeft aan hoe hard de passant rijdt. Daaronder staat een vrolijke of chagrijnige smiley, al naargelang men onder of boven de 30 kilometer rijdt.

Milieuvriendelijk als wij in Amsterdam proberen te zijn, wordt de energie van het display verkregen door middel van een zonnepaneel. De productie daarvan heeft waarschijnlijk een veelvoud van de energie gekost die het display ooit zal verbruiken, maar een mierenneuker die daarop let.

En het helpt! Tot aan het display rijdt men stapvoets, om daarna weer met krijsende banden te accelereren.

Een tweede veiligheidsmaatregel is het bord dat crimineel tuig ervan moet doordringen dat de spullen in onze buurt gemerkt zijn met DNA-code. Ik weet van niks, mijn eigendommen zijn niet gemerkt en volgens mij nergens in de wijk, maar ik verzoek u dringend dit niet verder te vertellen. Die borden zijn al duur genoeg geweest.

In elk geval is mijn veiligheidsbeleving dankzij al deze maatregelen toch minstens enkele procenten gestegen. En dat prachtige resultaat kan onze hoofdcommissaris straks toch weer fijn verwerken in zijn nieuwjaarsrede.

Tags: