Ondergronds

Maandag 15 December 2008 in categorie Amsterdam Centraal

Het gemeentebestuur van Amsterdam wil de prostitutie op de Wallen terugdringen omdat deze gepaard gaat met allerlei criminaliteit, zoals witwaspraktijken en vrouwenhandel.
De tegenstanders van die plannen beweren dat je zoiets niet moet doen, omdat de 'boel dan ondergronds gaat' en je nog meer de controle erop verliest.
Dat argument wordt vaker gehanteerd. Bijvoorbeeld bij het beperken van het aantal coffeeshops. Die gaan ook allemaal ondergronds en daarmee kennelijk de hele drugshandel.
Moet je dus niet doen, vindt men.

Inderdaad, als er teveel ondernemers uit de seks- en drugsbranche ondergronds gaan kan het daar nog knap druk worden. Er moet geen oorlog komen, want dan is er straks geen plaats meer voor het ondergronds verzet. En ook die Noord-Zuidlijn ligt al in de weg.
U merkt al dat ik het 'ondergronds gaan' argument niet al te serieus neem.

Het is namelijk een zwak argument, net als de argumenten dat het toerisme eronder lijdt en dat de Wallen nu eenmaal van oudsher zo zijn.
Want het alternatief is dat je mensonterende wantoestanden gewoon laat voortbestaan en de slachtoffers daarvan voor lief neemt.
Waar hadden de tegenstanders van Asschers plannen dán de grens willen leggen? Vrouwenhandel is kennelijk niet erg genoeg voor ze om de noodzaak van ingrijpen in te zien. Dat die gepaard gaat met uitbuiting, mishandeling, intimidatie en verkrachting, daar moeten we blijkbaar niet al te zwaar aan tillen.
Moeten de Wallen dan eerst het centrum worden van kinderprostitutie? Is dát dan erg genoeg? Ik wed dat er ook in dat geval nog genoeg belanghebbenden zullen zijn die vinden dat je moet voorkomen dat de kinderprostitutie ondergronds gaat.
Kortom, hoe erg moet iets zijn voordat men het redelijk vindt dat er ingegrepen wordt?
Op het stadhuis lagen ze dubbel.
Nou, ik kan wel iets verzinnen. Wanneer je bijvoorbeeld honderd moskeeën op de Wallen zou vestigen, kijk, dán zie je ze flippen, al die mensen die nu het 'ondergronds gaan' argument hanteren. Dat kunnen we natuurlijk niet tolereren, dan moet er keihard ingegrepen worden! Terwijl het dan niet eens over een illegale activiteit gaat. Maar ja, geen cent aan te verdienen, hè? En bovendien geen onderdeel van onze nationale identiteit.

Ondernemers in het gebied verenigden zich met hun protesten tegen de aanpak van de gemeente in het 'Platform 1012'.
De ondernemers vonden dat de Wallen werden 'gestigmatiseerd als misdaad bevorderend gebied'.
Kansloze actie, want hun woordvoerder heette Wim Boef.
Op het stadhuis lagen ze dubbel.

Laten we gewoon eens realistisch zijn en ons niet laten inpakken door quasi-romantische beweringen over de Wallen, die echt bij Amsterdam zouden horen en zo goed zouden zijn voor het toerisme.
Gewoon een paar nuchtere vragen opwerpen.
Bijvoorbeeld:
  • Zitten de gewone Amsterdammers eigenlijk wel te wachten op het zatlappentoerisme dat vanuit het Verenigd Koninkrijk over ons wordt uitgestort?

  • Over hoeveel daadwerkelijke sekstransacties per jaar praten we eigenlijk waar het postcode 1012 betreft?

  • Wordt het hoerenbestand wel voldoende benut of staan de dames meestentijds maar wat voor de ramen te lummelen? Van die hanghoeren dus eigenlijk.

  • Levert het de gemeente Amsterdam qua omzet- en vermakelijkheidsbelasting wel voldoende op als we daar de kosten voor veiligheidsmaatregelen tegenover zetten?

  • In hoeverre maakt de Amsterdamse bevolking zélf gebruik van het dienstenaanbod op de Wallen? Zijn daar cijfers en statistieken van?

  • Willen wij in dat gebied eigenlijk wel huis aan huis geconfronteerd worden met het ene stel opgepompte memmen na het andere?
    Zo ja, dan is een erotisch kanaal in ons tegenwoordig zo rijke digitale tv-aanbod een veel beter alternatief. Het is min of meer gratis, je hoeft er de deur niet voor uit en je kunt desgewenst onderwijl nog wat nuttig handwerk verrichten. Dat laatste hoef je bij Blonde Riek voor het raam op het Oudekerksplein niet te flikken.
Conclusie: die Wallen zijn feitelijk volkomen uit de tijd en het rendement is vooralsnog niet duidelijk.
Heel goed dat die hele zooi ondergronds gaat.
Maken we er bovengronds iets moois van.
En de hoeren die mogen blijven komen gewoon in dienst van de gemeente.
Worden ze raamambtenaar.

Lees ook: eBooks van Verbal Jam.

Tags: