Sms-bedrijf gaat weblog kapotprocederen

Maandag 22 September 2008 in categorie Amsterdam Centraal

Het onderstaande artikel schreef ik gisteren voor Amsterdam Centraal, dit naar aanleiding van een eerder stuk op de site over het woonruimtebemiddelingsbureau Nuadam.nl. Inmiddels dreigt de advocaat van dit bureau het weblog Amsterdam Centraal met een kort geding wegens de 'diffamerende' aard van het eerdere artikel. Op de redactie van het weblog is hiervan opgetogen kennisgenomen. Want je hoort er tegenwoordig pas helemaal bij met een kort geding aan je broek, nietwaar?

Amsterdam - Een maand geleden schreef onze correspondent Thijs Roes over de sms-site Nuadam.nl. Deze website had zonder toestemming zijn woonruimteadvertentie overgenomen van Speurders.nl of Kamernet.nl.
In verminkte vorm verkocht Nuadam.nl vervolgens voor anderhalve euro de advertentie door aan de sms-abonnees. In dat bericht werden zijn contactgegevens vermeld, met als gevolg dagenlange email-overlast.
De woonruimte was inmiddels al verhuurd, dus gegadigden werden er niets wijzer van. Nuadam.nl uiteraard wel, want voor een nepbericht telkens 1,50 incasseren is toch weer mooi kassa.

Onze correspondent schreef alhier zijn persoonlijke ervaringen en verontwaardiging van zich af. Woningzoekenden werden naar zijn mening misleid en misschien wel opgelicht. Op zijn klachten werd echter niet gereageerd, telefonisch bleek Nuadam.nl onbereikbaar.
Tegenwoordig ligt de aansprakelijkheid voor misstanden bij woningbemiddeling bij de woningaanbieder. Dan is het temeer zaak om even flink van je af te bijten als er iemand met jouw advertentie vandoor gaat. Thijs Roes achtte het daarom in het publiek belang om de lezers over de praktijken van het bedrijf te informeren.
Dit was gek genoeg geheel niet naar de zin van Nuadam.nl...
Allemaal valse beschuldigingen en laster!
Ineens werd er wél gereageerd. Of beter gezegd: gedreigd. De adresinformatie die iemand in de reacties had geplaatst moest weg en verder waren het allemaal valse en lasterlijke beschuldigingen. Wij kregen wat quasi-juridisch gebral om de oren in de trant van 'in rechte betrekken' en 'aansprakelijk stellen voor juridische en financiële schade'.

Opsporingsbevel
U begrijpt, wij hebben sindsdien geen oog meer dicht gedaan! De betreffende correspondent is ijlings naar de Verenigde Staten gevlucht. Dat zal hem niet helpen, want waarschijnlijk heeft Nuadam.nl al een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. Hij wacht nu zwetend op een inval van de FBI.

Bleekjes en met trillende vingers hebben wij Nuadam.nl teruggeschreven dat we de adresinformatie terstond hadden verwijderd. Niet omdat zij dat vroegen, maar omdat op de informatie copyright rust. We hebben de informatie vervangen door een link naar het openbaar register van de Stichting Internet Domeinregistratie. We hebben bovendien Nuadam.nl uitgenodigd om de aantijgingen te weerspreken en te weerleggen.

Knullige dreigementen
Hierop kwam onlangs wederom een dreigmail. Wij zouden niet hebben gereageerd op het 'minnelijk voorstel' van Nuadam.nl. Dat hadden we dus wél gedaan, maar de heer J. Herts van Nuadam.nl deed of zijn neus bloedde. Stom genoeg stuurde hij dit bericht aan mijn privé-mailadres, waaruit dus zonneklaar bleek dat hij de mail wel degelijk had ontvangen en gelezen. Hoe had hij anders kunnen antwoorden?
Op de kwestie zelf werd niet ingegaan.

Opnieuw hebben we meneer Herts uitgelegd dat we het volste recht hadden om onze ervaringen met Nuadam.nl te publiceren en nodigden hem nogmaals uit om zijn handelwijze uit te leggen aan de lezers van Amsterdam Centraal. En opnieuw hebben wij benadrukt dat zijn knullig geformuleerde juridische dreigementen vol spelfouten voor ons een hoge amusementswaarde hadden. Maar meer ook niet. Het bleef tot dusver 'stil aan de overkant'.

In overtreding
Uit dit verhaal blijkt dat er op de Amsterdamse woningmarkt volop ruimte is voor charlatans die zich vanuit een kantoortje in de kruipruimte verrijken aan de woningnood. Ze hebben zelfs een vergunning van de Dienst Wonen.
Volgens artikel 7 lid 3 van het Raadsbesluit Woning- en Kamerbemiddelingsbureaus moeten webbureaus hun vergunning en de verordening publiceren op de website. Dit heeft Nuadam.nl niet gedaan en het bedrijf is daarmee in overtreding. Deze overtreding is zelfs strafbaar gesteld in artikel 14 van het raadsbesluit.

Al dat gerommel moet maar eens afgelopen zijn. Deel daarom gerust met ons uw ervaringen met woningbemiddelaars. Want zo te zien gaan ze daar tóch peentjes van zweten...

Update 22-9-2008: Gelukkig leest men bij de Dienst Wonen ook Amsterdam Centraal en is Nuadam.nl van hun website verwijderd.
Inmiddels heeft de advocaat van Nuadam.nl twee leden van Amsterdam Centraal gedreigd met een kort geding als het oorspronkelijke artikel niet wordt verwijderd. Het begrip 'welbegrepen eigenbelang' is bij meneer Herts kennelijk nog niet ingedaald (behalve als het om sms'jes gaat natuurlijk).

Ook aandacht voor deze kwestie is er op:


Tags: