Ethisch regeren

Zaterdag 31 Mei 2008 in categorie Lijf en ledematen

Ik dank de diverse goden op mijn blote knieën dat in mijn familie geen ernstige genetische defecten voorkomen. Want in zo'n geval ben je in dit land toch aan de heidenen gristenen overgeleverd!
In de vorige twee artikelen spuide ik al mijn verontwaardiging over de buitensporige stampij die vice-premier André Rouvoet maakte over het voornemen van staatssecretaris Bussemaker om de mogelijkheid tot embryoselectie uit te breiden naar erfelijke borstkanker en darmkanker.
Inmiddels heeft Bussemaker onder zware druk van de ChristenUnie haar voornemen voorlopig moeten inslikken. Volgens geruchten dreigden de CU-ministers zelfs met opstappen.

Hiermee demonstreert de partij die de mond zo vol heeft van 'ethiek' een staaltje machtspolitiek dat neerkomt op terreur van de minderheid. Want is het politiek-ethisch wel aanvaardbaar in een democratie, dat een zeer kleine minderheid op een sleutelpositie in het kabinet de grote meerderheid van de samenleving dicteert hoe zij moet omgaan met een belangrijke medisch-ethische kwestie? Sterker nog: dat deze minderheid de meerderheid eenvoudigweg de toegang ontzegt tot een medische screening die veel menselijk leed kan voorkomen?
Moreel verwerpelijk en onaanvaardbaar
Naar mijn mening is dit moreel verwerpelijk en onaanvaardbaar. In een coalitie moet een regeringspartij haar plaats kennen en beseffen dat zij haar positie niet mag misbruiken om de samenleving een extreem minderheidsstandpunt op te leggen. Zeker als het gaat om kwesties van leven en dood. Zeker als degenen die dit minderheidsstandpunt met de partij delen zélf nog alle vrijheid hebben om ervoor te kiezen de screening achterwege te laten.

Jammer dat de termen 'abject' en 'infaam' al gemonopoliseerd zijn door populistisch rechts. Want ze zijn hier meer dan ooit van toepassing.
Binnen het kabinet gaat nog over deze kwestie gedacht en gepraat worden, zo zegt men. Hopelijk komen Rouvoet en de zijnen daarbij nog terug op hun morele dwalingen, hun zondige gedrag in deze.

Tags: