Spionage

Donderdag 28 Februari 2008 in categorie Paranoia

De overheid en daaraan gerelateerde instanties zijn steeds fanatieker aan het grasduinen in het privéleven van de burger. Van de belastingdienst is bijvoorbeeld al van oudsher bekend dat ze krantenadvertenties navlooit om te zien of iemand stiekeme inkomsten heeft. Later kwamen daar de veilingsites als Marktplaats, Ebay en Speurders bij. De laatste ontwikkeling wordt gemeld door het leefstijlblad Bright: ook sociale netwerken als Hyves en Facebook hebben de warme belangstelling van de rijkstollenaars.

Men zou kunnen tegenwerpen dat gegevens op het internet niet tot de privé-sfeer behoren. Dat is juist, maar veel informatie is voor geheel andere doeleinden en met een zekere argeloosheid op Hyves en Facebook geplaatst. Daar moet de burger alerter op zijn, maar het is een verkeerde trend wanneer de overheid van die argeloosheid misbruik maakt. Het is al erg genoeg dat criminelen dat doen.
BMW met bijstandsuitkering...
De overheid moet in alle openheid aangeven welke gegevens van burgers zij controleert. Zeker in het geval van belastingen, omdat de bewijslast in fiscale zaken bij de burger ligt. Wie dus op Hyves heel opschepperig een tochtje met zijn dure BMW uit z'n duim heeft gezogen, maar onderwijl een bijstandsuitkering heeft, mag met een beetje pech gaan uitleggen hoe dat allemaal zit.

Natuurlijk moet fraude bestreden worden en blijft controle noodzakelijk. Maar het rondneuzen door de overheid op digitale plekken waar de burger zich fiscaal onbespied waant is niet de weg. Het kost bovendien absurd veel tijd en gezien de jongste problemen bij de Belastingdienst kan die wel beter worden besteed.

Nog erger wordt het wanneer andere instanties zich in hun controle-ijver laten inspireren door de Belastingdienst. Zoals we onlangs bij de Buma/Stemra hebben kunnen zien leidt dit tot willekeur, onterechte verdachtmakingen en regelrechte missers. En ook hierbij wordt van de burger geheel onterecht verwacht dat hij het tegendeel bewijst. Iedereen moet dan gaan zorgen dat hij overal, in elke omstandigheid en op elk tijdstip al zijn zaakjes netjes kloppend heeft. Want kennelijk voelen steeds meer instanties de onbedwingbare behoefte om te checken of u uw burgerplichten tot op de vierkante centimeter nakomt.

Het is een hellend vlak naar de overgecontroleerde samenleving. Praat straks niet te luid in het café, want er kan een belastingambtenaar naast u zitten. Of iemand van een auteursrechtenorganisatie, een uitkeringsinstantie, een verzekeringsbedrijf of een andere potentiële spionageclub. En reken maar dat zij allemaal wél nuchter zijn!

Tags: