Godsdienstwaanzin in Wageningen

Vrijdag 28 September 2007 in categorie Schandelijke taferelen

In de krant van vandaag viel mij een berichtje op. In Wageningen vertrekt het enige raadslid van de ChristenUnie. Mevrouw Monique Heger is namelijk een lesbische relatie aangegaan. Omdat sommige partijgenoten daar moeite mee hadden, is zij vrijwillig opgestapt.

De plaatselijke partijvoorzitter Berenschot prijst haar de hemel in, want zij was een 'gedreven en deskundig politicus die het prima deed in de raad', volgens een citaat in de Volkskrant. Het artikel vermeldt niet of de voorzitter één van degenen was die 'er moeite mee hadden'. Zo ja, dan zal hij eeuwig branden in de hel, want een béétje God houdt niet van huichelaars.
De ChristenUnie offert dus politieke deskundigheid op aan middeleeuwse principes. Wie weet wat ons op die manier nog meer aan politiek talent door de neus is geboord. Wat is dat toch bij religies, dat zij zich het recht aanmatigen om zich te bemoeien met het seksuele leven van de mensheid? In het verleden propageerde meneer pastoor bij de katholieken een hoog kindertal. In zijn ijver om zijn 'targets' te halen, schroomde hij niet om zware geestelijke en emotionele druk uit te oefenen. Het doel heiligde immers de middelen, en dat doel was het op peil houden van het paapse ledenbestand.
Tot op de dag van vandaag mengt de moederkerk zich in negatieve zin in zaken als geboorteperking, abortus, homoseksualiteit en aids.

Ook andere religies bemoeien zich stevig met de seksuele activiteiten van hun volgelingen. Geen seks voor het huwelijk, geen homoseksuele relaties, geen abortus. De straffen variëren van verkettering tot opsluiting of zelfs ophanging. Geen wetgever die nu eens klip en klaar durft vast te leggen dat het ze geen ruk aangaat. Vrijheid van godsdienst impliceert niet het recht om de vrijheid van anderen te beperken.

Mevrouw Monique Heger moet dus gewoon in de Wageningse gemeenteraad blijven zitten. Desnoods als onafhankelijk lid. Dat is haar democratische plicht. Een volksvertegenwoordiger moet namelijk 'zonder last of ruggespraak' haar functie vervullen. Bemoeienis van religieus pietluttige partijleden is een ongeoorloofde inmenging van de kerk in ons staatsbestel.
De rest van Wageningen is ondertussen ontzettend benieuwd naar die vriendin...

Tags: