verbal jam down under

Maandag 12 September 2005 in categorie Knipsels

Onze lopende kwesties met de integratie van nieuwe Nederlanders komen toch in een iets ander perspectief te staan wanneer we kijken naar onze eigen emigranten. Vele duizenden Nederlanders emigreerden in de tweede helft van de vorige eeuw naar verre bestemmingen als Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De rest van de familie bleef achter in de mist van het moederland en zo heel alleen met je eigen gezinnetje in een ander werelddeel was toch knap eng. Logisch dat je daar dan andere Nederlanders opzoekt die dezelfde stap hebben gewaagd. Dat geeft zowel morele als praktische steun. Het merendeel van onze emigranten vindt opnieuw z'n plek, een nieuw bestaan en spreekt de andere taal. Ze zullen zichzelf niet kwalificeren als 'slecht geïntegreerd'. Dat zijn waarschijnlijk zelfs termen die alleen in de Nederlandse kneuterpolitiek worden gebezigd. Toch blijft de band met Nederland belangrijk, temeer omdat de inmiddels groot geworden kinderen doorgaans alleen nog Engels spreken of hooguit 'Dunglish', een mengeling van 'Dutch' en 'English'. Het Nederlandse nieuws wordt op de voet gevolgd en de Nederlandse symbolen als koningshuis en vlag krijgen extra betekenis. Geen wonder dat er in die landen grote en stevige Nederlandse gemeenschappen bestaan.

In Australië verschijnt maandelijks een krant met Engels- en Nederlandstalige inhoud: de Dutch Courier. Hij staat vol actueel Nederlands nieuws, evenementen als Sail worden op de voet gevolgd en er is ruim aandacht voor Nederlandse cultuur, politiek, sport en historie. Interessant om te lezen en het bijkomend effect is dat ik ineens nog iets beter kan invoelen waarom onze eigen Marokkaanse en Turkse immigranten zich dikwijls nog vastklampen aan taal en cultuur van 't land van herkomst. De duizenden schotelantennes zijn geen onwil om te integreren, maar een stukje houvast aan het oude 'thuis'. Zolang ze het niet overdrijven is er niets mis mee en in dergelijke omstandigheden doen we het zelf ook.

Verbal Jam staat deze maand op speciaal verzoek uit Australië met een column in de Dutch Courier en dat zal nog wel vaker gebeuren. Helemaal 'down under' aan het andere eind van de wereld. Best iets om een beetje trots op te zijn: Verbal Jam, voor de band met het moederland!