Kabinet nam grondwet niet serieus

Maandag 30 Mei 2005 in categorie Politiek & Maatschappij

De reacties van de leidende politici op het Franse 'nee' tegen het grondwettelijk verdrag zijn weer veelzeggend. De meeste geven blijk van een hoop onwetendheid over wat de bevolking werkelijk bezielt. Het overgrote deel van de kiezers wil namelijk gewoon een verdrag dat eerlijk, sociaal en democratisch is. Een verdrag dat niet teveel bevoegdheden aan Brussel delegeert, maar de ruimte laat om bepaalde zaken nationaal te bepalen. De kiezer wil geen vaag compromis waarin voor elk wat wils staat. En daarom zeggen ze in Frankrijk 'nee' en zullen ze dat ook in Nederland doen.

Vervolgens zien we het effect dat de kiezer de schuld krijgt. Hij houdt de vooruitgang van Europa tegen. Hij snapt niet dat het 'ja' nodig was om Europa bestuurbaar te houden. Hij laat zich leiden door oneigenlijke argumenten, zoals de Euro en de toetreding van Turkije. Domme kiezer. Hij ziet niet hoe belangrijk dit verdrag voor Europa en vooral voor hemzelf is!

fout denkspoor
Blijkbaar is het voor de voorstanders binnen regering en parlement te hoog gegrepen om tot de meest logische conclusie te komen: de kiezer kon wel eens gelijk hebben, deze grondwet deugt niet. Elk weldenkend politicus weet dan dat hij z'n huiswerk moet overdoen, opnieuw onderhandelen. Maar de meeste politici zijn niet weldenkend. Wouter Bos bijvoorbeeld weet niet waarover hij dan opnieuw zou moeten onderhandelen: over het Europa van Wilders of over het Europa van Marijnissen? Zo'n uitspraak doet het natuurlijk leuk als one-liner voor de camera, maar is illustratief voor het foute denkspoor waarop Wouter Bos en andere politici zich bevinden.
Want het antwoord is in werkelijkheid simpel: de kiezer wil een duidelijke grondwet voorgelegd krijgen waarin al zijn democratische, sociale en juridische grondrechten goed en eerlijk zijn geregeld. De mensen- en dierenrechten moeten zijn gegarandeerd. Meer niet. Allerlei andere verdragen horen daar niet in thuis. Die behoren apart te worden vastgesteld op basis van die grondwet.

kiezer gemanipuleerd
Maar nee, in plaats daarvan wordt de kiezer gemanipuleerd om maar vooral in te stemmen met een verdrag vol vage compromissen. Over grondrechten vált geen compromis te sluiten. Zodra er compromissen nodig zijn, is Europa niet de eenheid die men wil suggereren.
Balkenende en consorten plus 85% van ons parlement blijven de mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Zeg toch vooral 'ja', anders staat Nederland voor schut en worden wij binnen Europa niet meer serieus genomen!

nauwelijks serieus
Maar hoe serieus namen regering en parlement zélf deze grondwet in het verleden eigenlijk? Antwoord: nauwelijks. Op 10 juni 2003 is er in de Tweede Kamer een debat aan gewijd, maar dat was mosterd na de maaltijd. De meeste zaken waren al uitonderhandeld. De onderhandelingen werden namens Nederland gevoerd door Gijs de Vries (VVD), Frans Timmermans (PvdA), René van der Linden (CDA) en Hanja Maij-Weggen (CDA). Zij waren afgevaardigd naar de uit 105 leden bestaande Europese Conventie, waar de onderhandelingen over het constitutioneel verdrag zich voltrokken.
De laatste weken horen we onze politici beweren dat de onderhandelingen 'alle openheid hebben plaatsgevonden' en dat dit 'het eerste verdrag is waarover iedereen heeft kunnen meepraten'. Ik zou maar een toontje lager zingen als ik hun was, want de werkelijkheid is gênant.

onthullend
Onthullend zijn de uitspraken van Frans Timmermans aan de vooravond van dat debat op de tiende juni van 2003. Hij vond dat 'Nederland veel te laat' was en dat 'Nederland heeft zitten slapen'. De regering formuleerde haar standpunt pas de vrijdag vóór het kamerdebat. Tot dan toe had de regering de Conventie volledig onderschat, aldus Timmermans destijds. De regering werd gered doordat de Benelux besloot gezamenlijk te opereren. En door Gijs de Vries, die als voormalig europarlementariër nog het een en ander voor Nederland uit het vuur wist te slepen. Minister Donner kwam volgens Timmermans met goede plannen op het gebied van justitiewetgeving, maar máánden te laat.
Timmermans: "Er is geen ander land waar zo weinig over de Europese grondwet wordt gesproken als in Nederland".

balkenende moet aftreden
Dat laatste is dus nu veranderd. Nederland praat mee en zegt straks hoogstwaarschijnlijk nee. Balkenende denkt dat hij niet hoeft af te treden wanneer Nederland straks tegen de grondwet stemt. Hij stond er immers buiten, het referendum was toch een initiatief van het parlement?
Die vlieger gaat niet op. Balkenende moet wél aftreden als Nederland 'nee' stemt. Deze regering is er (mede) verantwoordelijk voor dat er een warrige, veel te uitgebreide grondwet is voorgelegd. Deze regering is er verantwoordelijk voor dat de Nederlandse inbreng blijkbaar véél geringer is geweest dan had gekund. Balkenende heeft er zijn handtekening onder gezet. Hij is akkoord gegaan met een grondwet die Nederland niet wil. Deze premier moet z'n 'verantwoordelijkheid nemen' en wegwezen. Al was het alleen maar om het feit dat deze ploeg natuurlijk onmogelijk nieuwe onderhandelingen kan voeren over een betere grondwet.

Gebruikte bronnen: PvdA, Jaco van Lambalgen