Acties voor Azië (3)

Donderdag 06 Januari 2005 in categorie Media

Naast de grote acties van de samenwerkende hulporganisaties zijn er talloze kleine initiatieven in Nederland om de slachtoffers in Azië te helpen. Deze ramp brengt nu eenmaal het beste in de mens boven. Er ontstaat bij velen een onbedwingbare behoefte om de machteloosheid om te zetten in daden, vaak ook omdat er persoonlijke banden bestaan met de getroffenen in de gebieden.

Maar dat hulpverlenen en inzamelen toch een vak is, blijkt wel uit de onverwachte en frustrerende barrières waartegen je als initiatiefnemer kan aanlopen. Soms is het totale traject bij nader inzien niet helemaal goed overdacht of zijn de prioriteitstellingen voor discussie vatbaar.

Zo verscheen vorige week mevrouw Marja van Leeuwen op de televisie. Haar echtgenoot is directeur van reisorganisator Fox die ondermeer reizen naar Sri Lanka, Thailand en India organiseert. Mevrouw van Leeuwen kreeg de acute aandrang om de talloze weeskinderen die de tsunami op z'n geweten heeft te helpen en richtte de Stichting Weeshuis Sri Lanka op. Een nuttig idee, gezien de kinderkidnappers die in de regio actief zijn.

Maar ja, wanneer je op televisie verschijnt neemt een dergelijke actie al snel nationale proporties aan. Niet alleen het geld, maar ook de goederen en de emailtjes stroomden massaal binnen. In haar tweede nieuwsbrief op de website klinkt dan ook een lichte paniek door: "Zelf ben ik niet in de gelegenheid, noch heb ik de expertise en ervaring om deze acties in goede banen te leiden. De tijd ontbreekt mij om in mijn eentje iedereen te beantwoorden, laat staan het complete logistieke traject te moeten uitvoeren."
Gelukkig zijn inmiddels blijkbaar wat professionele krachten bijgesprongen, zoals transportmanagers. De boel lijkt nu weer op de rails te staan. Maar een beetje bezinnen voor het beginnen was misschien beter geweest...

Tags: