Pas zestig jaar woningnood

Zaterdag 27 November 2004 in categorie Knipsels

In Utrecht lopen vandaag meer dan 1800 huurders te hoop om te protesteren tegen de plannen van minister Dekker van Volkshuisvesting. Afgelopen maandag schreef ik over haar beleid al een stukje op Amsterdam Centraal, dus laat ik hier niet in herhaling vervallen.

De minister komt in Utrecht haar voornemens nog eventjes tien minuten uitleggen. Ze wil kort gezegd een kwart van de huurmarkt liberaliseren en de meeste huren in vijf jaar tijd geleidelijk flink opschroeven. Een belangrijk deel van die extra huuropbrengst moet dan worden ingezet om meer huizen te bouwen.

verdenking
Als minister van Volkshuisvesting word je geacht de belangen van het volk te dienen door het te huisvesten. Zo simpel is dat. Mevrouw Dekker laadt echter eerder de verdenking op zich dat zij vooral de financiële belangen dient van de vastgoedsector. Commerciële verhuurders en dus ook huisjesmelkers kunnen hun bezit straks weer eens lekker extra uitbaten. De sociale verhuurders (woningcorporaties) hebben al laten weten dat geld helemaal het probleem niet is. Ze hebben miljarden voor nieuwbouw in kas. Ze hebben geen geld, maar bouwlocaties nodig. Maar de minister luister niet, het komt niet in haar kraam te pas.

verborgen agenda
Dat lijkt me toch lastig om als minister een beleid te moeten uitleggen dat in feite is gebaseerd op een verborgen agenda. Dan moet je gaan rechtpraten wat krom is en alle klippen van de logica zien te omzeilen. De principes van de marktwerking die Dekker zo na aan het hart liggen impliceren namelijk dat het eigenlijk wel goed is dat er een voortdurend woningtekort bestaat. En inderdaad, al sinds de tweede wereldoorlog is de woningvoorraad nog nooit op peil geweest.

als je maar wilt
Hier wordt dikwijls tegenin gebracht dat gedurende de tijd de behoefte aan huurwoningen is toegenomen en ook de eisen die aan een woning worden gesteld hoger en anders zijn geworden. Jongeren wilden eerder het huis uit om zelfstandig te wonen en wilden bovendien een groter huis. Met als gevolg een grotere druk op met name het betaalbare segment van de woningmarkt.

Dat is op zich waar. Maar daarop kun je als overheid en bouwsector de productie afstemmen. Wanneer je dat echt wilt tenminste. Als je als overheid gedurende al die jaren in staat bent geweest om onze dijken op hoogte te houden, onze infrastructuur hebt aangepast aan het toenemend verkeer, Schiphol hebt uitgebreid en een groot deel van het IJsselmeer hebt ingepolderd kun je ook zorgen voor voldoende woningen. Nogmaals: als je dat wilt!

wantrouwig
Zo langzamerhand begin ik echter toch wantrouwig te worden. Het zou toch niet zo zijn dat het woningtekort inderdaad min of meer bewust in stand is gehouden? Dat ook die marktwerking hier z'n onzalige invloed heeft gehad? Want wat kunnen we bijvoorbeeld lezen in het Nieuws van de Dag van 2 maart 1970? Dit:

woningtekorten

Een van de meegevoerde leuzen: "We zijn nu 25 jaar bevrijd, maar niet van de woningnood. Deze rotte plek in onze samenleving moet verdwijnen."

Minister Dekker heeft wat mij betreft nog heel wat méér uit te leggen...

Wat nou: the times, they are changing?