al wat nou?

Dinsdag 16 Maart 2004 in categorie Observaties & Kritische beschouwingen

Al Qaida, Al Qaeda, of -wéér wat nieuws- Al Qa'ida. Blijkbaar kan men niet kiezen of blijft men interessant doen met telkens weer andere spellingen. “Kijk maar, ik weet beter hoe je het uitspreekt, dus eigenlijk moet je het zó schrijven!”
'Al Qaida' (of zoiets) betekent 'de basis' of 'de grondslag'. Misschien moeten we in Nederland maar gewoon de vertaling gebruiken dan. 'Een aanslag door De Grondslag'.
Als het nieuws niet nieuw is, dan maar de spelling.