bezuinigingsfraude

Zaterdag 13 Maart 2004 in categorie Politiek & Maatschappij

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aart Jan de Geus is blij en trots. Er is binnen het kabinet overeenstemming over een nieuwe en soberder WAO per 2006. Al het mogelijke eufemistisch taalgebruik wordt uit de kast getrokken om de harde gevolgen van zijn plannen toe te dekken of te bagatelliseren. Deze minister verkeert in een welbewuste ontkenningsfase. “You're in denial,” zoals de psychiater in de IBM-reclame zegt.
Alleen volledig arbeidsongeschikten mogen van De Geus in de WAO blijven. De huidige WAO-ers worden opnieuw en strenger gekeurd. Bij de meesten is dat al eens gebeurd en ook de positieve -instroombeperkende- effecten van de wet Poortwachter worden door hem straal genegeerd. Het grootste deel van de WAO-ers wordt de arbeidsmarkt weer opgeschopt. De minister noemt dat: “De mensen krijgen de kans weer aan het werk te gaan.” U zult begrijpen dat de dankbetuigingen van WAO-ers massaal bij de minister binnenstromen: eindelijk krijgen zij weer een kans! Ook de werkgevers laten uiteraard unaniem weten dat zij met voorrang al die voormalige WAO-ers weer een fijne baan zullen bezorgen. Ze waren toevallig net aan het 'reorganiseren' en hebben juist duizenden mensen de poort uitgeschopt. Komt dat even mooi uit? Er is dus weer plaats genoeg! Onze minister spreekt de zalvende woorden: “De gedeeltelijk arbeidsongeschikten behouden het respect van de samenleving, als zij er alles aan doen om te blijven werken.” Op datzelfde moment staat er op de website van zijn eigen ministerie: 'Er zijn momenteel geen vacatures!'

Kwakzalver De Geus waant zich de nieuwe Jomanda. Op miraculeuze wijze geneest hij de zieken en gehandicapten. “Sociaal rechtvaardig én financieel houdbaar. Doordacht en afgewogen.” noemt hij zijn plannen. In welke werkelijkheid leeft deze minister en met hem dit kabinet? In elk geval niet in de werkelijkheid van de vele duizenden zieke mensen die straks veroordeeld zijn tot de armoedegrens. Want wat is ziek en wat is beter? Wat De Geus arbeidsgeschikt noemt zullen werkgevers altijd te ziek blijven vinden. Een minister die bewust deze werkelijkheid ontkent terwille van een gezonde (!) begroting doet aan bezuinigingsfraude.
Dus inderdaad: Nederland, fraudeland.


Bron citaten: NOS en de Volkskrant.