Op het bordes

Woensdag 28 Mei 2003 in categorie Waargebeurde verzinsels

Trots presenteert Balkenende zijn kabinet op het bordes. Men stelt zich op voor de traditionele fotosessie. Er volgt wat duw- en trekwerk tussen de bewindspersonen, want men wil er zo voordelig mogelijk opstaan. Deze foto is belangrijk, hij is de kroon op je carrière. Hij komt op het dressoir, de schoorsteen of voorin het familiealbum. Hij is het tastbare bewijs van je ongeëvenaarde capaciteiten. Immers, maar weinigen zijn in staat gebleken tot het kweken van zóveel eelt op de ellebogen, hebben zó vaardig messen in ruggen gestoken, beentjes gelicht en poten onder stoelen vandaan gezaagd! Het komt er dus nu even op aan!

Er heerst een echte feestelijke stemming op het bordes. Buiten het bereik van de microfoons trakteert men elkaar op kwinkslagen, hatelijkheden en sneren. Een kleine selectie...

Balkenende (premier): "Jammer hè, Majesteit? Dit keer geen kontje knijpen bij Wouter! Moet u nog minstens vier jaar voor wachten..."
De Majesteit (staatshoofd): "Wat zou u ervan vinden als ik u nou gewoon eens van mijn bordes schopte, meneer Balkenende?"
Donner (justitie): "Hahaha! En dat valt dan onder je eigen ministeriële verantwoordelijkheid, Balkie!"
Remkes (binnenlandse zaken) : "Mag ik dat doen? Ik ben goed in rotschoppen!"
Balkenende: "Dat zou meteen wel de val van het héle kabinet betekenen, als je dát maar weet!"
Verdonk (vreemdelingenzaken): "Niks daarvan. Ik sta hier net! Denk erom: ik zet je zó over de grens!"
Veerman (landbouw & visserij): "Alsof dat ooit helpt!" Treiterig neuriet hij het lied van Drs. P. "Heen en weer, heen en weer..."
Zalm (financiën): "Kop dicht, kippenneuker!"
Veerman (landbouw & visserij): "O, gaan we zó beginnen? Weet ik het goed gemaakt: als die boeren straks allemaal overgaan op zalmkwekerijen laat ik die óók meteen ruimen!"
Schulz van Haegen-Maes Geestranus (staatssecretaris verkeer & waterstaat): "Moet je niet ingrijpen, Karla? De heren zijn weer lang van stof!"
Peijs (minister van verkeer & waterstaat): "Moet jij zeggen met zo'n achternaam!"

En ach, zo buitelde dat nog een tijdje over elkaar en de trappen van het bordes heen. Toen de foto uiteindelijk was genomen fluisterde De Hoop Scheffer (buitenlandse zaken) besmuikt tegen de fotograaf: "Krijg ik een kopietje om aan Powell te laten zien? Vorige keer geloofde hij ook al niet dat ik minister was, zie je?"

Als het Ko Zakkenkoor daar had gestaan, had niemand het verschil gemerkt...

Tags: