ach, het is wat...

Vrijdag 15 Februari 2002 in categorie Nog niet ingedeeld in categorie

Ramon is zonder twijfel een van de meest sympathieke webloggers in ons midden. Daar heeft hij nooit een prijs voor gekregen zover wij weten, zelfs geen kleintje als de dutchbloggy2000. Wij kennen hem niet persoonlijk, dus kun je nagaan: om via een weblog sympathiek over te komen is een héél bijzondere prestatie.
En nu is hij uitgerekend in de bibliotheek een duur boek kwijtgeraakt. Hier komt de aap uit de mouw: zo komen bibliotheken dus aan al die boeken. Puur jatwerk. Maar dit terzijde. Ramon zit er maar mee. Die heeft zichzelf al bont en blauw voor de kop geslagen hoe hij zo stom heeft kunnen zijn. Lees er maar over op zijn weblog.
Om te trachten deze pijn enigermate te verzachten gaan wij met de virtuele pet rond. Bij uitzondering. Alleen voor Ramon. Want normaal houden wij niet van inzamelingsacties. Wij zijn uitermate asociaal in dit opzicht. Zonder enig schuldgevoel overigens. Greenpeace, Natuurmonumenten, Artsen zonder Grenzen, alle organisaties voor kapotte lichaamsonderdelen, het Leger des Heils, Memisa, Lilianefonds en ga zo maar door: hun bedelbrieven vinden een tragisch einde in de papiervernietiger. Wij doen onze goede werken daarentegen in onze directe omgeving. Dan weten we zeker dat het beoogde resultaat wordt bereikt en hoeven wij ons niet schuldig te voelen dat wij ons schuldgevoel hebben afgekocht met een girootje.

Maar voor Ramon maken wij een uitzondering. Door middel van een ludieke actie. Wanneer elke bezoeker van zijn weblog één of enkele Euro's aan hem overmaakt zal hij spoedig over zijn zelfverwijten heen zijn. Dank zij de Euro kan het hele Nederlandse taalgebied meedoen.

Denk nu niet dat wij hier Ramon een beetje in de maling zitten te nemen. Dit is wel degelijk serieus bedoeld. Wij hopen dan ook dat hij ons spoedig zijn gironummer zal melden, dan publiceren wij het hier. Een aardig experiment toch? Is er nog solidariteit in het Nederlandse taalgebied?
Verbal Jam belooft bij deze 5 Euro te doneren.

dus Ramon: kom op met dat gironummer!