Invasion of the bikes

Geschreven voor Amsterdam Centraal

Vrijdag 06 Januari 2012 in categorie Amsterdam Centraal

Dat het aantal fietsen in Amsterdam flink is toegenomen is mij niet ontgaan. Dat het inmiddels een flink probleem is ook niet.
Waar ik wél enigszins verbijsterd over ben, is dat het zo snel is gegaan. Het is mogelijk dat ik het mij verkeerd herinner, maar ik heb toch het idee dat we het laatste decennium zijn overspoeld door een vloedgolf van fietsen (om het woord tsunami maar eens te vermijden).
Zelfs in de meest afgelegen straten zijn de fietsenrekken niet aan te slepen, de hele straat staat van voor tot achter vol.

Neem een willekeurige, toch tamelijk rustige straat, de Curaçaostraat in Amsterdam West:

Fietsen in de Curaçaostraat in Amsterdam West

[Klik voor hele foto]

Zijn wij het slachtoffer van een buitenaardse bikes-invasie? Voelt elke inwoner ineens de noodzaak tot het hebben van vier fietsen? Het verschijnsel doet zich ook in andere grote steden voor.
Het aantal  fietsenwinkels is navenant gegroeid en overstijgt inmiddels waarschijnlijk het aantal wietplantages in de stad. En er komen er nog steeds meer bij. Op de hoek van de Postjesweg en de Hoofdweg zit in de voormalige videotheek inmiddels een -u raadt het al- enorme fietsenwinkel. Moeten we deze branche niet eens gaan reguleren? Gewoon, uit zelfbehoud?

Volgens onze statistici bevinden er zich in de Amsterdamse openbare ruimte bijna 300.000 fietsen. Dat is nog exclusief de naar schatting 7 procent 'weesfietsen'. Het aantal 'verplaatsingen per fiets' is in twintig jaar gestegen van 38 procent naar 62 procent (cijfers 2008). Dat komt vooral door het dure parkeren voor de auto.
Op zich is dat dus een gunstige ontwikkeling. Maar dan moet de stad natuurlijk wel die parkeeropbrengsten flink investeren in fietsenstallingen. Te vrezen valt echter dat men teruggrijpt op dezelfde methode als bij de automobiel: laten betalen voor parkeren. Volgens een enquête zijn de Amsterdammers daar niet voor. Terecht, lijkt mij.

Scooters in de Bilderdijkstraat

Nu heb ik het nog niet eens gehad over het aantal scooters dat zich tussen die fietsenmassa door beweegt. Daarvan zijn er inmiddels zo'n 80.000. Met alle irritaties van dien. U merkt het al: dit gaat lekker zo. Vooral als binnenkort ons openbaar vervoer ook nog eens flink wordt ingekrompen.
Hoe zullen we dit probleem eens gaan oplossen?

Cijfers: Dienst O+S en DIVV.

Tags: