De overheid wil ons iets zeggen

Donderdag 21 Juli 2011 in categorie Amsterdam Centraal, Knipsels

Regelmatig zie ik van die grote advertenties in de krant waarboven staat: Kennisgeving.
Dan denk ik: Aha! Onze overheid probeert zijn onderdanen iets mede te delen. Iets belangrijks, want anders hadden ze niet zo'n smak geld uitgegeven aan die grote advertentie.

Wie de moeite neemt om de advertentie te lezen raakt al gauw verstrikt in ellenlange zinnen en voor de leek volstrekt onbegrijpelijk proza.
En dat heet dan 'voorlichting'.

Weggegooid geld of toch niet?

Eerder: Mislukte poging tot kennisgeving

Neem alleen al de inleiding:
Krachtens artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om de vergunningen en van de overige ambsthalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit.

Deze ene zin telt maar liefst 42 woorden. Met 271 tekens ook vér boven de Twitterlimiet.
Bij het examen Nederlands is dat tegenwoordig tevens de maximale tekstlengte bij het onderdeel Tekstverklaring.
Daar hoort de overheid rekening mee te houden.

Verderop wordt het nog ingewikkelder: Voor de uitvoering van het Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere is het volgende ontwerpbesluit voor cluster SAA A10 Oost 3 genomen overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, Tracéwet juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht: ja, dubbele punt, het gaat nog verder, maar het vervolg bespaar ik u.

Volstrekt onbegrijpelijk voor 90 procent van ons volk. En de rest die het wél snapt wordt al moedeloos van de hoeveelheid energie die het gaat kosten om je erin te verdiepen.

Weggegooid geld, deze advertentie.
Of toch niet?
Want wettelijk zal de overheid wel verplicht zijn ons op de hoogte te brengen van belangrijke veranderingen in onze leefomgeving. Wij mogen daar zelfs over meepraten, want de plannen liggen ergens in een achterkamertje ter inzage.

Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij daar als kritische burger ook daadwerkelijk iets mee dóen! Dat wordt maar lastig.
En daarom is het beter een dergelijke advertentie zo cryptisch mogelijk op te stellen.
Want u mag natuurlijk niet in de gaten krijgen dat er een zesbaans snelweg door uw tuin gepland staat. Of een hogesnelheidslijn.
Stel je voor dat u het ineens in uw hoofd gaat halen om gebruik te maken van uw recht tot inspraak en bezwaar!

Gelukkig zijn er in ons land allerlei beroepsactivoerders die het wél leuk vinden om dergelijke dingen uit te pluizen.
Want zelfs de Google vertaalfunctie biedt hier geen uitkomst.

Dus burgers in de buurt van cluster SAA A10 Oost 3: ergens op een kantoor zijn ze u een kunstje aan het flikken, dus niet gek kijken als binnenkort uw kelder onder water staat.
En dan niet zeuren, het wás aangekondigd!

Tags: