Een kruidenier als kinderrechter

Donderdag 10 Maart 2011 in categorie Media, Ergernis, Woede of Frustratie

Misschien ligt het genuanceerder, maar zoals het tot mij kwam is het een eigenaardig verhaal.
Dinsdagavond zag ik een bijna ontluisterend te noemen documentaire over het werk van de kinderrechter.
Verschillende zaken met evenzoveel verschillende kinderen passeerden de revue.
Eén van die zaken kwam onmiddellijk in de clinch te liggen met mijn rechtvaardigheidsgevoel.

Kevin bij de kinderrechter

Hier zagen wij ons strafrecht op vol vermogen in actie

Tienerjongen Kevin werkte als vakkenvuller bij de Plusmarkt.
Daar had hij op zeker moment de verleiding niet kunnen weerstaan een pakje sigaretten te pikken.
De baas van de Plusmarkt accepteerde dit niet en ontsloeg Kevin.
Terecht. Een passende straf voor dit soort zaken.
Diefstal kun je niet tolereren in je bedrijf, zelfs niet als het slechts gaat om een pakje Marlboro.

Maar daarbij is het niet gebleven. De politie is erbij gehaald.
Op het bureau verbleef Kevin vier uur in de cel.
Het Openbaar Ministerie besloot tot vervolging. De zaak is voor de rechter gebracht. Kevin kreeg een advocaat.
Als ik mij even een populistische opmerking mag veroorloven: je zou wensen dat ze zich altijd zo uitsloofden.

Hier zagen wij ons strafrecht op vol vermogen in actie: politie-inzet, een officier van Justitie, een griffier, een rechter, een advocaat.
Niet bepaald mensen met het salaris van -laten we zeggen-  een vakkenvuller.
Voor één pakje Marlboro.
Een zaak die het OM met een boete had kunnen afdoen.

Het werd nog erger. Tijdens de zitting vertelde de verdachte dat hij niet alleen was ontslagen, maar ook nog eens had kunnen fluiten naar zijn salaris en zijn vakantiegeld.
De baas van de betreffende Plusmarkt had blijkbaar zijn kans schoon gezien om nog flink wat eigen voordeel uit deze schokkende misdaad te halen.
Wie heeft hier nu van wie gestolen, vraag je je af.

Ik ontstak in woede.
Deze actie van de betreffende ondernemer getuigt van een 'misselijkmakende middenstandersmentaliteit', zoals provo Jasper Grootveld het in de jaren zestig al uitdrukte.
De rechter was niet alert genoeg om deze vorm van eigenrichting op te merken en gaf de jongen ook nog eens een werkstraf van 16 uur.
De kruidenier heeft zijn genoegdoening. Er is een afschrikwekkend voorbeeld gesteld aan alle vakkenvullers in Nederland.
De samenleving kan weer rustig slapen.

Uit de documentaire kwam verder een triest en ontluisterend beeld naar voren van de manier waarop onze maatschappij omgaat met jongeren die de weg kwijt raken. Falende ouders, falende jeugdzorg, wachtlijsten en verkokerde bureaucratie.
Nog steeds worden er kinderen wegens plaatsgebrek in de behandelcentra voor het gemak maar opgesloten in jeugdgevangenissen.
Op dit gebied is ons land afgezakt tot een bedroevend niveau.
Ik zal niet gek opkijken wanneer Unicef binnenkort hulpacties gaat opzetten voor verwaarloosde kinderen in Nederland.

(Voor het betreffende verhaal doorspoelen naar 45:50)

Naschrift: Deze diefstal van een maand loon plus vakantiegeld is de Plusmarkt in z'n algemeenheid niet aan te rekenen. Het is een franchise organisatie, waarbij zelfstandige kruideniers opereren onder de paraplu van de Plusmarkt.

Tags: