Maserati te koop!

Zaterdag 07 Februari 2009 in categorie Amsterdam Centraal

Eindelijk weet ik hoe je de naam Rochdale uitspreekt. Tenminste, ik hoop maar dat de pratende media het allemaal goed zeggen. Dat is dan het enige voordeeltje dat we te danken hebben aan die kwestie rond bestuursvoorzitter Möllenkamp.
Ik zal namelijk vast niet de enige Amsterdammer zijn die 'Rochdale' gewoon op z'n Nederlands uitsprak. Logisch, want wat zou een volkswoningbouwer moeten met een Engelse naam? Dat geeft maar afstand tot de doelgroep.

Het 'echte' Rochdale schijnt een plaats in Engeland te zijn, gelegen aan de rivier de Roch. In de wikipedia staat dat de naam uitgesproken wordt als 'rotsjdeel'.
Maar ondertussen heb ik nog steeds geen flauw idee waar de woningcorporatie zijn naam vandaan haalt. Je zou bijna zeggen: slaat allemaal nergens op.
Ten prooi gevallen aan een ernstige geestelijke ongesteldheid...
Wat ben ik trouwens blij dat ik geen woning huur bij Rochdale. Als de grote baas daar in een Maserati blijkt rond te rijden, ga je als huurder toch heel anders tegen de jaarlijkse huurverhoging aankijken.
Alle tekenen wijzen erop dat bestuursvoorzitter Möllenkamp ten prooi is gevallen aan een ernstige geestelijke ongesteldheid. De symptomen van grootheidswaanzin en schaamteloze zelfverrijking komen we veelvuldig tegen in de vastgoedsector, want het is blijkbaar besmettelijk. Maar het is natuurlijk pas écht hopeloos met je wanneer je speculantje gaat spelen terwijl je geacht wordt de publieke zaak te dienen. Betaalbare woningen bouwen en beheren voor de gewone mensen, dat werk. Maar dat vond meneer kennelijk te saai en te ordinair.

Bij dergelijke affaires raak ik altijd direct gefascineerd. Hoe denkt zo'n man? In welke waanwereld leeft hij? Is hij nog wel toerekeningsvatbaar te achten? Hoe had hij gedacht ermee weg te komen? Hoe brengt hij in zijn gedachtegang het dubieus gegoochel met andermans miljoenen in overeenstemming met zijn maatschappelijke opdracht?
Die is namelijk in de eerste plaats: 'goede en betaalbare huisvesting bieden aan mensen die zelf niet of onvoldoende in staat zijn een woning te vinden'. Dat staat althans duidelijk op de website van Rochdale.
Daarnaast richt de corporatie 'zich ook op andere doelgroepen, b.v. door het aanbieden van koopwoningen en duurdere huurwoningen'.
Misschien ligt in dat laatste wel de kiem van alle verloedering.

De heer Möllenkamp is zich ondertussen van geen kwaad bewust. Hij gaat zijn ontslag aanvechten bij de rechter.
Misschien moet ik hem maar een klein fruitmandje sturen, iets met drie druiven en een trosje zure rode bessen.
Want het gaat helemaal niet goed met hem...

Tags: